Post Tagged with: "подмярка 6.1"

369 проекта по мярка 6.1 за млади фермери са допуснати за втори етап

369 проекта по мярка 6.1 за млади фермери са допуснати за втори етап

91 предложения отпадат, но кандидатите могат да оспорят решението на ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 485 проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). Проектните предложения са подадени […]

Read more ›
175 проекта по мярка 6.1 и 1298 по мярка 6.3 са одобрени за финансиране

175 проекта по мярка 6.1 и 1298 по мярка 6.3 са одобрени за финансиране

Бюджетът на подмярка 6.1 остана неусвоен Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи обработката на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” бяха подадени 218 проекта. […]

Read more ›
Ще се разрешат промени в договорите по мярка 6.1, ако броят на точките бъде запазен

Ще се разрешат промени в договорите по мярка 6.1, ако броят на точките бъде запазен

От Министерството на земеделието предлагат промени в заповедта, с която през 2018 г. е била утвърдена процедурата за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Изменението цели да се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения. В Министерство на земеделието са постъпили писма от бенефициенти по подмярката във връзка с невъзможността от поддържането на някои от […]

Read more ›
Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Земеделското министерство публикува на страницата подписана вчера заповед на министъра за откриване на процедура за прием на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Крайният срок е 28 февруари 2022 г. Бюджетът по подмярката е 12 500 000 евро, а индивидуалната помощ е в размер на 25 000 евро. Математиката показва, че шансове за безвъзмездно финансиране с посочената сума […]

Read more ›
До 25 ноември ще се открие мярка 6.1 за 500 млади фермери

До 25 ноември ще се открие мярка 6.1 за 500 млади фермери

До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриване на онлайн дискусия на Тематичната работна група за обсъждане проекта на насоките за кандидатстване по подмярката. Заместник-министър Събев […]

Read more ›