Post Tagged with: "предприятия"

НСИ за област Пловдив: През 2021 г. бизнесът е спечелил близо 2,6 млрд. лева

НСИ за област Пловдив: През 2021 г. бизнесът е спечелил близо 2,6 млрд. лева

Промишлените предприятия са с най-високи приходи и най-много работници По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили общо 39 795 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Пловдив. В тях работят 208 038 заети лица или с 2.0% повече от 2020 година. Нетните приходи от продажби са 33 104 млн. лв. […]

Read more ›
След три седмици се отваря за последно мярката за инвестиции във винарски предприятия

След три седмици се отваря за последно мярката за инвестиции във винарски предприятия

До края на годината проектите ще бъдат обработени, обещават от фонд „Земеделие“ От 12 до 20 септември 2022 г. се отворя втори прием за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС). Това се реши на заседание на постоянната работна група към Министерство на земеделието за решаване на въпроси в […]

Read more ›
Прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от лозаро-винарската програма през септември

Прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от лозаро-винарската програма през септември

Всички проекти ще бъдат подпомогнати, ранкинг няма да има Увеличава се бюджетът за застраховане на лозя В периода 12-20 септември 2022 г. ще бъде последния прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ през текущия програмен период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019-2023 г.). Това реши Постоянната работна група в сектор „Вино“ (ПРГ) на заседание проведено на 18.07.2022 г. […]

Read more ›
МЗм очаква и собствениците на гори да предложат дърва за огрев

МЗм очаква и собствениците на гори да предложат дърва за огрев

На среща със зам.-министър Чамбов браншът заяви, че липсват категоризации на сечищата и на дърводобивните фирми, както и работници „Необходимо е съдействието на общините, собственици на гори, от които очакваме също да предложат дърва за огрев за нуждите на населението. Търсим баланса между предлагането от държавните и общинските гори при снабдяването на населението с нужните количества. В отговор на увеличените […]

Read more ›
С 49 заявления винарски предприятия кандидатстват за над 29 млн. лв. субсидия

С 49 заявления винарски предприятия кандидатстват за над 29 млн. лв. субсидия

Финансирането за малки изби е 70% от стойността на разходите, за винарни с над 750 служителя – 25% 49 заявления на обща стойност 42 353 155,21 лв. са подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Приемът на документи започна на 1 април и приключи на 21 април 2022 г. Стойността на […]

Read more ›