Post Tagged with: "преустановяване"

МЗХГ внезапно спря мярка 4.2

МЗХГ внезапно спря мярка 4.2

Ще бъде променено изискването за 3-годишна бизнес биография на кандидатстващите Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ се прекратява временно. Това съобщи тази вечер Министерството на земеделието. Подмярка 4.2 бе отворена за прием на 9 август, а крайната дата бе 17 декември 2021 г. Преди две седмици МЗХГ публикува за обществено обсъждане […]

Read more ›