Post Tagged with: "производители"

Организациите на производители представят оперативните си програми до 13 октомври

Организациите на производители представят оперативните си програми до 13 октомври

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомня, че организациите на производители от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ представят оперативните си програми от стратегическия план пред ДФ „Земеделие“ до 13 октомври. Допустими кандидати са признати от министъра на земеделието и храните организации на производители и техните асоциации, а в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да кандидатстват и групи […]

Read more ›
В Русе има 156 производители със стопанства до 2 дка. Не е установено да търгуват вносни плодове и зеленчуци

В Русе има 156 производители със стопанства до 2 дка. Не е установено да търгуват вносни плодове и зеленчуци

В област Русе регистрираните стопани на плодове и зеленчуци със земеделска площ до 2 декара са 156 на брой. Тези с 2 до 10 декара са 147, а производителите с над 10 декара са абсолютно мнозинство като наброяват 322-ма. В област Видин общият брой на производителите на плодове и зеленчуци е 169, от които 31 са със стопанства до 2 […]

Read more ›
ББР ще дава кредити до 40% от годишните приходи на организации на производители

ББР ще дава кредити до 40% от годишните приходи на организации на производители

Управителният съвет на Българска банка за развитие (ББР) одобри нов финансов инструмент за подпомагане на признати от министъра на земеделието групи и организации на производители на земеделски продукти. Средствата ще се предоставят както за оборотни нужди, така и за инвестиции. Обемът на новата програма на банката е 10 млн. лв., максималният размер на индивидуалните оборотни кредити е до 40% от […]

Read more ›
Организации за плодове и зеленчуци могат за кандидатстват с 3-годишна програма за финансиране

Организации за плодове и зеленчуци могат за кандидатстват с 3-годишна програма за финансиране

Помощта е обвързана с предвидените инвестиции и оборота на участниците в организацията От 1 юли до 1 септември  2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 година. Заявленията се подават  в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по място на регистрация. Кандидатите следва да […]

Read more ›
Есетри

1 милион държавна помощ за производители на сладководна риба

Подкрепата е за закупения фураж – до 90 лева за тон и до 58 674 лева за предприятие. Заявява се от 26 май до 15 юни От 26 май 2022 г. производителите на сладководна риба могат да кандидатстват в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по помощта de minimis. Приемът ще продължи до 15 юни, а средствата ще […]

Read more ›