Post Tagged with: "растениевъдство"

До края на 2025 г. е нотифицирана държавната помощ за застраховане на земеделска продукция

До края на 2025 г. е нотифицирана държавната помощ за застраховане на земеделска продукция

Максималният интензитет на помощта е до 420 лв./ха  за плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн, до 1 260 лв./ха за оранжерийни култури  и до 54 лв./ха за зърнени и маслодайни  Европейската комисия публикува в официалния си регистър нотифицираната схема на държавна помощ “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“. Министерството на […]

Read more ›
НСИ: Цените на производител в Растениевъдство падат с 19,5%, а в Животновъдство се качват с 14,8%

НСИ: Цените на производител в Растениевъдство падат с 19,5%, а в Животновъдство се качват с 14,8%

През второто тримесечие цените на пшеницата и слънчогледа паднаха с 32-48%, а на зеленчуците и плодове се повишиха с 15,6 на сто спрямо година по-рано Поевтиняват електоенергията, минералните торове, продуктите за растителна защита. Поскъпват семена и разсади Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на2023 г. се понижава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2022 г. […]

Read more ›
11,3 млн. лв. са предвидени по схеми за инвестиции в растениевъдство и животновъдство

11,3 млн. лв. са предвидени по схеми за инвестиции в растениевъдство и животновъдство

 За финансиране на одобрени и договорирани проекти в областта на растениевъдството бюджетът е малко над 9 млн. лв., останалите средства са за сурово мляко и преработката му и за кланични пунктове Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 11 341 000 лв. по 4 инвестиционни схеми за държавни помощи за 2023 г. С отпуснатия […]

Read more ›
Държавната схема за инвестиции в растениевъдството приключва на 8 април

Държавната схема за инвестиции в растениевъдството приключва на 8 април

До 8 април се приемат проекти по инвестиционната схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г., припомниха от ДФ „Земеделие“. Земеделските стопани, включително организации и групи производители, могат да подадат заявления за подпомагане в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване […]

Read more ›
От 8 март тръгва държавната схема Помощ за инвестиции в растениевъдството

От 8 март тръгва държавната схема Помощ за инвестиции в растениевъдството

Максималният размер на помощта е до 120 хил. лв. при интензитет 50% От 8-ми март до 8-ми април 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на […]

Read more ›