Post Tagged with: "Селскостопанска академия"

Селскостопанска академия удостои на празника си проф. Милена Узунова със званието Доктор хонорис кауза

Селскостопанска академия удостои на празника си проф. Милена Узунова със званието Доктор хонорис кауза

В структурните звена към ССА са създадени през годината 10 нови сорта, заявени са пред Патентно ведомство още 9, регистрирани са и 2 полезни модела Днес, 25 октомври, селскостопанската наука чества своя празник, макар и онлайн. Той бе отбелязан от Селскостопанска академия (ССА) с отчет за извършеното през годината от научните центрове към институцията и с директни включвания на служебния зам.-министър […]

Read more ›
Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Реконструират се дирекциите, осигурява се възможност за реализиране на научна и производствена продукция и за организиране на обучителни курсове Устройственият правилник (УП) на Селскостопанската академия е пред ремонт. На страницата на земеделското министерство е публикуван проект на постановление за изменението и допълнението му. Мотивите за подготвените промени са написани от земеделския министър проф. Христо Бозуков, който за известен период бе […]

Read more ›
Селскостопанска академия е на последно място по заплащане сред бюджетните организации

Селскостопанска академия е на последно място по заплащане сред бюджетните организации

Селскостопанска академия е на последно място по средна заплата сред бюджетните организации. За 2020 г. средната заплата в академията е 864 лева месечно. На другия полюс е Конституционният съд със средна заплата от 6 300 лева. Данните бяха изнесени по време на първата дискусия на Обществения съвет за управлението на публичните финанси. Съветът бе създаден от служебния министър на финансите […]

Read more ›
Селскостопанска академия не е допусната да обучава земеделци

Селскостопанска академия не е допусната да обучава земеделци

Проектите на 30 дружества, които са кандидатствали като обучители по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“, не се допускат до техническа и финансова оценка, тъй като не са изпълнили определени условия. Сред тях е и Селскостопанска академия. Проектното предложение на академията е озаглавено „Науката в помощ на земеделските производители“. Като причини за отхвърляне на проекта е посочено, че са […]

Read more ›
Одобрена е Стратегията за биоикономика с 3 стратегически цели, разработена от ССА

Одобрена е Стратегията за биоикономика с 3 стратегически цели, разработена от ССА

Учените са разработили и План за действие за всяка от целите Одобрена Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката, разработена от екип на Селскостопанска академия (ССА), съобщиха от научния център. Припомняме, че България бе една от малкото страни в ЕС без собствена разработка за биоикономика. Общата европейска стратегия бе факт още през 2012 г. Биоикономиката обхваща производството на […]

Read more ›