Post Tagged with: "СЕУ"

ДФ „Земеделие“ пусна видео за работа с Географската информационна система в СЕУ

ДФ „Земеделие“ пусна видео за работа с Географската информационна система в СЕУ

С цел запознаване на земеделските стопани с новите визия и функционалности на дигиталната карта като част от Географска информационна система (ГИС), действаща в Системата за електронни услуги (СЕУ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) създаде видео с указания за работа с нея. Видеото е публикувано в YouTube канала на ДФЗ. Промяната бе наложена предвид бързото развитие на технологиите в областта на електронните […]

Read more ›
Удължават срока на биосертификатите

В СЕУ са качени писмата за одобрение по екологични и биологични интервенции

В системата за електрони услуги (СЕУ) вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023. Кандидатите за подпомагане, могат да се запознаят с изискванията и продължителността на поетите от тях многогодишни ангажименти, след като достъпят с потребителско име и парола индивидуалните си профили в системата и изпълнят следните стъпки: Администрация-Справка-секция Кореспонденция-Уведомителни писма. В СЕУ са […]

Read more ›
ДФЗ: Животновъди подават през СЕУ дневник за паша по хуманната интервенция

ДФЗ: Животновъди подават през СЕУ дневник за паша по хуманната интервенция

Крайният срок е до 31 декември Вече е активна функционалността в Системата за електронни услуги (СЕУ) за приключване на „Декларация съгласно чл. 75, от наредба № 10 от 27.06.2023 г. – дневник за дневна паша за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ)“ за Кампания 2023. Финализирането на заявленията става единствено през СЕУ. От ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) припомнят, че крайният срок за […]

Read more ›
Кандидатите по лозарската интервенция вече могат да приключат заявленията за подпомагане в СЕУ

Кандидатите по лозарската интервенция вече могат да приключат заявленията за подпомагане в СЕУ

Държавен фонд „Земеделие“ информира кандидатите за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, че документ „Данни за лозарското стопанство и заявени дейности за подпомагане“ от заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ e достъпна за зареждане на данните за лозарското стопанство на кандидата от Лозарския регистър. Инструкция за стъпките, които следва да се предприемат от […]

Read more ›
Електронната система на ДФЗ стана още по-удобна за стопаните с нови добавени функции

Електронната система на ДФЗ стана още по-удобна за стопаните с нови добавени функции

Youtube каналът на фонда обяснява как да се ползват новостите Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, позволяваща на кандидатите по Eко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко- ПЗП) да изготвят предвидените в Наредба № 3 от 10.03.2023 […]

Read more ›