Post Tagged with: "стратегически план"

Остават модулираните ставки в обвързаната подкрепа за животни. Увеличени са изискванията

Остават модулираните ставки в обвързаната подкрепа за животни. Увеличени са изискванията

Завишени са изискванията за пазарна реализация на мляко и месо от крави и биволи Въпреки скорошните протести на някои животновъдни организации, ръководени от Димитър Зоров, Бойко Синапов и Мария Степанчева, модулираните ставки за млечни и месодайни крави, овце и кози остават. Това се вижда от публикуваните в новия сайт за Стратегическия план (СП) предложения за поправки. Модулация на ставките за […]

Read more ›
Сорт "Велика"

Виж промените в Стратегическия план за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

Измененията влизат в сила от 15 март 2024 г. За да бъде съпоставимо обвързаното подпомагане за плодове с полученото през 2022 г. една от промените в Стратегическия план (СП) предвижда увеличаване нивото на подкрепа с 3%. Това четем в изпратените през този декември към Брюксел предложени поправки в Стратегическия план. Там пише: „При дефинирането на нивото на подпомагането сме взели […]

Read more ›
Правителството одобри промени на Стратегическия план за земеделие

Правителството одобри промени на Стратегическия план за земеделие

Правителството одобри изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, с което се предвижда изменение на текстовете в част от интервенциите, както и прехвърляне на средства между различни интервенции. Все […]

Read more ›
В средата на декември промените в Стратегическия план ще бъдат изпратени към Брюксел

В средата на декември промените в Стратегическия план ще бъдат изпратени към Брюксел

Създава се нов, по-прозрачен и удобен сайт за Стратегическия план, съобщи зам.-министър Таня Георгиева Скоро ще стартира нов сайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г. Работим по структурирането на информацията по начин, който съществено да се повиши прозрачността и нивото на информираност за подпомагането в сектор „Земеделие“, тъй като този  основен документ покрива […]

Read more ›
С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.) Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро […]

Read more ›