Post Tagged with: "уведомителни писма"

ДФЗ изпрати уведомителни писма на производителите на слънчоглед

ДФЗ изпрати уведомителни писма на производителите на слънчоглед

До 20 септември земеделците трябва да представят доказателства, че нямат задължения След извършване на административните проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 3 655 земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед са изпратени уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) за изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Получилите уведомителни писма, трябва да представят необходимата информация […]

Read more ›
ДФЗ връчва електронни уведомления за плащания по агроекологичната мярка 214

ДФЗ връчва електронни уведомления за плащания по агроекологичната мярка 214

Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) – https://seu.dfz.bg, съобщиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – поле „Кореспонденция“. […]

Read more ›
НАЗ: Вече година чакаме уведомителни писма от МЗХ за мярка 10

НАЗ: Вече година чакаме уведомителни писма от МЗХ за мярка 10

Членове на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) сигнализират обезпокоени, че една година след като са кандидатствали по мярка 10 „Агроекология и климат” все още не са получили уведомителни писма и не знаят дали са одобрени за подпомагане. Ето защо в свое писмо, адресирано до МЗХ, НАЗ призовава ведомството за намеса по ускоряване процеса по изпращане на уведомления към кандидатите по […]

Read more ›