Post Tagged with: "2021 г."

НСИ за област Пловдив: През 2021 г. бизнесът е спечелил близо 2,6 млрд. лева

НСИ за област Пловдив: През 2021 г. бизнесът е спечелил близо 2,6 млрд. лева

Промишлените предприятия са с най-високи приходи и най-много работници По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили общо 39 795 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Пловдив. В тях работят 208 038 заети лица или с 2.0% повече от 2020 година. Нетните приходи от продажби са 33 104 млн. лв. […]

Read more ›
Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

През 2021 г. стойността на брутната продукция на растениевъдството е 8,08 млрд. лв., на животновъдството е 1,93 млрд. лв. За седем години броят на земеделските стопани, регистрирани по наредба №3, е намалял с 26 356. През 2015/2016 г. производителите са били 98 303-ма, а през 2021/2022 г. вече са 71 947, което е с 27% по-малко. Това показват някои от […]

Read more ›
НСИ: През 2021 г. стойността на крайната продукция в селското стопанство се увеличи с 37%, а текущите разходи с 26,2%

НСИ: През 2021 г. стойността на крайната продукция в селското стопанство се увеличи с 37%, а текущите разходи с 26,2%

Малко над 800 млн. лв. са инвестирани в техника и сгради През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв. (по текущи цени), което е с 37.0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на […]

Read more ›
Средната цена на нивите се увеличи с 14,4% през 2021 г. до 1 192 лв./дка

Средната цена на нивите се увеличи с 14,4% през 2021 г. до 1 192 лв./дка

Най-голям ценови ръст при земята е отчетен в Югозападния район (+ 69%) и в Северозападния (+ 33%) Рентите са се повишили за година средно с 20,5% до 55 лв. През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, което е с 14.4% повече в сравнение с 2020 година, съобщи НСИ. Средната […]

Read more ›
Отчет: През 2021 г. по ПРСР са преведени близо 708 млн. лв., директните плащания са за 1,6 млрд. лв.

Отчет: През 2021 г. по ПРСР са преведени близо 708 млн. лв., директните плащания са за 1,6 млрд. лв.

Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2021 година. През миналата година са подписани 2499 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Изплатени са 707 801 658 лв. В кампания 2021 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 99 549 заявления. През 2021 […]

Read more ›