Post Tagged with: "2022 г."

Брутната добавена стойност в земеделието през 2021 г. е над 6 млрд. лв. и расте през 2022 г.

Брутната добавена стойност в земеделието през 2021 г. е над 6 млрд. лв. и расте през 2022 г.

Миналата година износът на селскостопански стоки се е увеличил с 26%, през настоящата положителното салдо е с 66% ръст Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2022 г. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година. Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2021 г. възлиза […]

Read more ›
Правителството ще приеме годишен доклад за земеделието през 2022 г.

Правителството ще приеме годишен доклад за земеделието през 2022 г.

  Парламентарната комисия по земеделие ще разгледа на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност На днешното си заседание правителството ще приеме годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието през 2022 г. Аграрният доклад все още не е публикуван на страницата на министерството, като се очаква това да стане след одобрението му от министрите. Днес Министерският съвет ще […]

Read more ›
Годишната инфлация през септември продължи нагоре – 18,7%

Годишната инфлация през септември продължи нагоре – 18,7%

Миналия месец най-много са поскъпнали метан за ЛТС, централно газоснабдяване, пелети, дърва и въглища Месечната инфлация през септември е 1.2%, а годишната е 18.7%, съобщи Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 14.0%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2021 – септември 2022 г. спрямо периода октомври 2020 – септември 2021 […]

Read more ›
Ноември ще се плати преходната помощ за животни. Декември – СЕПП, обвързана подкрепа, мерки 13 и 12

Ноември ще се плати преходната помощ за животни. Декември – СЕПП, обвързана подкрепа, мерки 13 и 12

Индикативен график за подпомагане до края на 2022 г. по схеми и мерки за директни плащания обяви на страницата си ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки ще се преведе между 1-10 ноември, а за говеда и биволи – между 10 и 20 ноември., обвързана с производството (ПНДЖ 3). Целта е бюджетът по схемата за преходна национална […]

Read more ›
Министерството се бави с отварянето по график на някои мерки по ПРСР

Министерството се бави с отварянето по график на някои мерки по ПРСР

По подмерки 16.4 и 6.4 вече трябваше да тече прием, а мярката за младите фермери 6.1 би следвало да е в процес на подготовка с обществено обсъждане Земеделското министерство няма да изпълни заложените срокове в индикативната работна програма за 2022 г. с планирани отваряния на подмерки по ПРСР 2014-2020 г. Това се вижда, когато си припомним какъв беше индикативния график, […]

Read more ›