Post Tagged with: "ЗПЗП"

Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир, които всъщност не са обединени в група или организация, а само като приятели
Архивна снимка на Агро Пловдив

Какво точно се промени вчера в Закона за подпомагане на земеделските производители?

Към два члена се добавиха текстове, които позволяват подпомагането на групи и организации. Към един параграф се дефинира понятието групи и организации След като в сряда, 20 юли, парламентарната земеделска комисия гласува набързо промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), вчера още по-бързо депутатите ги одобриха на две четения. Преди това обясненията в зала бяха за това доколко […]

Read more ›
Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Министерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта се предлага административна структура към министъра на финансите да замени Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ като сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. […]

Read more ›
Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители влязоха в парламента

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители влязоха в парламента

Ползватели на държавни земи, които не си плащат аредната или наема, няма да получат правно основание Проектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е внесен в парламента. Той е подготвен от МЗХГ и след като премина през обществено обсъждане до 12 октомври 2020 г., бе одобрен този месец и от правителството. В 55-та поправка на Закона […]

Read more ›
Вторият вариант на проектзакона за подпомагане на фермерите запазва преразпределителните плащания и тавана до 300 хил. евро

Вторият вариант на проектзакона за подпомагане на фермерите запазва преразпределителните плащания и тавана до 300 хил. евро

Вторият вариант на Проекта на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) не предвижда отпадане на тавана от 300 хил. евро годишно при директните плащания. Той запазва преразпределителните плащания и схемата за дребните стопани. Документът е публикуван на сайта на Народното събрание.  Първият законопроект бе внесен в Народното събрание от депутати от групата на ГЕРБ. Той предвиждаше да отпаднат чл. […]

Read more ›
Законът за подпомагане на ЗП пред основен ремонт

Законът за подпомагане на ЗП пред основен ремонт

Проектът, публикуван за обществено обсъждане, е съобразен с новата селскостопанска политика на ЕС Пред основен ремонт е Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Проектът на Закона за изменение и допълнение на ЗПЗП е публикуван за обществено обсъждане в електронната страница на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). (Виж проекта ТУК.) За коментари е посочена електронната поща: dppp@mzh.government.bg. Мотиви за […]

Read more ›