Post Tagged with: "Устройствен правилник"

В „Държавен вестник“: Правилникът на ДФЗ увеличава фонда със 130 и намалява със 130 души Агенцията по горите

В „Държавен вестник“: Правилникът на ДФЗ увеличава фонда със 130 и намалява със 130 души Агенцията по горите

В днешния брой 100 на „Държавен вестник“ е публикувано Постановление №418 на Министерския съвет, с което броят на администрацията в Държавен фонд „Земеделие“ се увеличава със 130 души. Така числото на персонала във фонда се променя от 1563 на 1693, е записано в новия Устройствен правилник на ДФ „Земеделие“. Допълнителните служители ще се назначат в централното управление на ДФ „Земеделие“, […]

Read more ›
Служителите във фонд „Земеделие“ стават 1693-ма, одобри правителството

Служителите във фонд „Земеделие“ стават 1693-ма, одобри правителството

Новите 130 щата във фонда ще са за сметка на намаляването на персонала на регионалните дирекции по горите към ИАГ  Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените целят оптимизация на организационната структура и работния процес, както и ефективно управление на процесите, за които Държавен фонд „Земеделие“ отговаря съгласно европейското и националното законодателство. […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ назначава още 130 човека заради увеличаване на схемите и мерките

Фонд „Земеделие“ назначава още 130 човека заради увеличаване на схемите и мерките

Броят на щатните служители във фонда ще наближи 1700 души Съставът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да бъде увеличен с допълнителни 130 щата, предлага проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на институцията, публикуван на сайта на аграрното министерство. Към момента броят на постоянните служители в ДФЗ е 1563 след предишната промяна в правилника през 2020 г., когато съставът бе увеличен с 18 човека. След като […]

Read more ›
МЗм размества щатни бройки в четири областни дирекции

МЗм размества щатни бройки в четири областни дирекции

Министерството на земеделието планира да промени щатния състав в четири областни дирекции, без това да промени общото съвкупно число. В 28-те областни дирекции „Земеделие“ и общинските служби към тях работят общо 1762 служители. В предложения проект за изменение на Устройствения правилник на областните земеделски дирекции се увеличава числения състав на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч с една щатна бройка – от 56 […]

Read more ›
Персоналът на аграрното министерство ще бъде намален със 100 щатни бройки

Персоналът на аграрното министерство ще бъде намален със 100 щатни бройки

Предвидено е сливане на дирекции в проекта на нов Устройствен правилник Персоналът на Министерството на земеделието ще бъде намален точно със 100 щатни бройки – от 664 на 564. Това се вижда при сравняване на проекта на нов Устройствен правилник на министерството с предишния такъв от 2019 г. Ще има също така обединяване на дирекции. В новия правилник се предвиждат 5-ма […]

Read more ›