Минимални добиви плодове и зеленчуци за участие в обвързано подпомагане 2017-2020

Минимални добиви при оранжерийното производство през 2017-2020 г.

Минимални и средни добиви при оранжерийното производство през 2017-2020 г.

Минимални добиви на плодове за 2015 г. и предложението за промяна

Минимални добиви на плодове за 2015 г. и предложението за промяна през 2017-2020

Минимални добиви на зеленчуци за 2015 г. и предложението за промяна

Минимални добиви на зеленчуци за 2015 г. и предложението за промяна през 2017-2020 г.