Category: Новини от агроминистерството

26 родни винарни ще участват в националния щанд на панаира „Провайн 2024“ в Дюселдорф

26 родни винарни ще участват в националния щанд на панаира „Провайн 2024“ в Дюселдорф

За първи път се проведе Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор „За първи път създаваме Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. С това отговаряме на желанието на сектора, като структурираме съвета по модела на включване на представители на бизнес оператори и институции по цялата верига. Вече стартира работата по нов Закон за виното и спиртните напитки. В програмата на Правителството е заложено […]

Read more ›
До края на годината кандидатите по две еко схеми – за торене и за пестициди, предоставят електронна фактури

До края на годината кандидатите по две еко схеми – за торене и за пестициди, предоставят електронна фактури

Разходооправдателните документи трабвя да са издадени в периода 1 юли 2022 г. – 30 юни 2023 г. До 31 декември кандидатите, подали планове за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), следва […]

Read more ›
От днес за две седмици са отворени промоционалните лозаро-винарски интервенции

От днес за две седмици са отворени промоционалните лозаро-винарски интервенции

От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор, съгласно чл.5, ал.5 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Най-много средства са наредени по подмярка 4.1 – над 7 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г. Големият размер на наредената за плащане сума […]

Read more ›
Ставката по преходната помощ за овце и кози е 41,07 лв., бюджетът е с близо 1 млн. лв. по-висок спрямо 2022 г.

Ставката по преходната помощ за овце и кози е 41,07 лв., бюджетът е с близо 1 млн. лв. по-висок спрямо 2022 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определена ставката по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2023 г. Ставката е 41,07 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. Бюджетът за тази помощ, определен с решение на УС на ДФЗ през октомври тази година, е 22 556 055 лв. […]

Read more ›