Category: Законодателство

Нападната от калифорнийска въшка ябълка

Нова наредба отменя 9 наредби свързани с вредители по растенията

Проект на наредба планира отмяната на девет други наредби, разписани от различни земеделски министри в периода 2001-2016 г. Проектонаредбата е публикувана днес на сайта на МЗм и е отворена за обществено обсъждане до 23 февруари. Повечето от нормативите са свързани с борба срещу някои вредители, най-вече при картофите. Става въпрос за: Наредба № 11 от 2001 г. за борба с […]

Read more ›
Правителството одобри законопроект за фуражите, обсъждан преди повече от година

Правителството одобри законопроект за фуражите, обсъждан преди повече от година

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите. С промените се въвеждат правила за производството, състава, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи. Също така се създава ред за одобрението и регистрацията на обектите, в които се произвеждат и търгуват те. Въвеждат се изисквания за издаване на ветеринарна рецепта, издадена само от ветеринарен лекар след […]

Read more ›
Допълнителните 210 човека помагачи на МЗм и ДФЗ продължават с трудови договори до края на 2025 г.

Допълнителните 210 човека помагачи на МЗм и ДФЗ продължават с трудови договори до края на 2025 г.

В обнародваното днес постановление се чете, че временно назначаваните за нуждите на ПРСР могат да бъдат в роднински връзки с администрацията, да са еднолични търговци и други Допълнителният персонал, който се назначава в Министерството на земеделието и фонд „Земеделие“, за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., може да […]

Read more ›
Някои сортове коноп достигат 5 м височина

Няколко институции с фронт срещу проектозакона, позволяващ преработката на коноп

Според вътрешния министър някои текстове ще дадат шанс на престъпни организации да прикрият дейността си Прокуратурата, Агенция „Митници“, МВР и Министерството на икономиката и индустрията изпратиха отрицателни становища към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от депутати от „Демократична България“. Проектът предвижда възможността за преработка на индустриален коноп Cannabis Sativa L. в […]

Read more ›
Базар на мед в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Нова наредба описва 9 вида пчелен мед според произхода и начина на производство

Към края на януари влиза в сила обнародваният днес норматив за изискванията към пчелния мед Девет вида пчелен мед според произхода и начина на производство дефинира новата Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Документът е публикуван днес в бр. 4 от 13 януари 2023 г. „Държавен вестник“. Новата наредба отменя досегашната под същото наименование, която е приета […]

Read more ›