Category: Законодателство

Обнародвани са дългоочакваните промени в Закона за собствеността и ползването на земите

Обнародвани са дългоочакваните промени в Закона за собствеността и ползването на земите

Промените в Закона са собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), очаквани в продължение на години, вече са обнародвани. Те са валидирани с президентски Указ №99 и публикувани в бр. 33 на „Държавен вестник“ от 12 април 2024 г. (Виж пълния текст на законовите промени долу) Генерално промените могат да се обобщят така: Чл. 24а Чл. 37б и 37в Чл. […]

Read more ›
Лозарите, заявили през 2024 г. загуба на доход, ще получат по 0,75 лв./кг грозде

Лозарите, заявили през 2024 г. загуба на доход, ще получат по 0,75 лв./кг грозде

Със заповед на земеделския министър Кирил Вътев и определено обезщетението за лозари, заявили през финансовата 2024 г. загуба на доход. Те ще получат по 0,75 лв. за килограм винено грозде.

Read more ›
Малини и боровинки влизат в доставките по „Училищен плод“ през следващата учебна година

Малини и боровинки влизат в доставките по „Училищен плод“ през следващата учебна година

Девет пъти през учебната година ще се доставят биологично произведени плодове и зеленчуци Малините и боровинките влизат в менюто за училища и детски градини през следващата (2024/2025 г.) учебна година. Това е една от предлаганите добавени текстове в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в […]

Read more ›
Интервенцията за лозя ще може да финансира  създаване на подземно капково напояване

Интервенцията за лозя ще може да финансира създаване на подземно капково напояване

Дава се възможност за кандидатстване до 15 септември за авансово плащане след предоставяне на банкови гаранции, с което ще се разпредели остатъкът от определения бюджет По интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще можат да се финансират автоматизирани системи за капково напояване с подземно вътремрежово оборудване (подземно полагане на тръбите в междуредията). Това е предложено в проекта за изменение и […]

Read more ›
Пет защитени зони се включват към интервенцията за „Натура 2000“. Виж кои

Пет защитени зони се включват към интервенцията за „Натура 2000“. Виж кои

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане в едномесечен срок, проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. С предложеното допълнение в […]

Read more ›