Category: Законодателство

Четири тютюневи компании искат по-дълъг срок за стартиране на някои промени в Закона за тютюна

Четири тютюневи компании искат по-дълъг срок за стартиране на някои промени в Закона за тютюна

Четири компании от тютюневата индустрия настояват за прилагането на промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия да бъде предвиден по-дълъг стартов срок. Бритиш Американ Табако България, Джапан Табако Интернешънъл България, Импириъл Брандс България и Филип Морис България изразяват в становище до аграрната комисия в парламента притеснения, че поради краткия преходен период ще бъдат затруднени да подготвят […]

Read more ›
24 договора за напояване, финансирани по ПРСР, ще увеличат поливните площи с 200 000 дка

24 договора за напояване, финансирани по ПРСР, ще увеличат поливните площи с 200 000 дка

Изпълнението на проектите за 112 млн. лв. ще завърши през втората половина на 2025 г. За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на подписването на  24 договора за напояване с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина […]

Read more ›
Ново в преходната национална помощ: Овцевъдите трябва да задържат 80% от обявените животни

Ново в преходната национална помощ: Овцевъдите трябва да задържат 80% от обявените животни

В днешния 98 брой на „Държавен вестник“ са публикувани промени в Наредба 19 от 2015 г., която касае преходната национална помощ за овце и кози, говеда и тютюн. Навсякъде индикативните години, на базата на които се плаща тази помощ са изменени, като за говеда/биволи се вземат данните от 31 декември 2018 г., а за производителите на тютюн е по избор […]

Read more ›
Становището на Комисията по земеделие за горските заменки е да остане забраната за строителство върху тях

Становището на Комисията по земеделие за горските заменки е да остане забраната за строителство върху тях

ЕК иска да ни санкционира заради забавеното събиране на неправомерната държавна помощ Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание одобри единодушно снощи подготвения проект за становище относно конституционно дело №16 от 2023 г. Делото е заведено по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби в Закона за горите […]

Read more ›
Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Със заповед от 18 октомври т.г., но публикувана вчера, 14 ноември, земеделският министър Кирил Вътев отменя заповед № РД 09-159 от 2 март 2022 г. на министъра на земеделието Иван Иванов. С въпросната заповед от миналата година е утвърдена Методика по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. В методиката е записано, че плащанията по мярка се извършват в периода […]

Read more ›