Category: Законодателство

Повече от два пъти скачат някои от таксите на ЦОРХВ, свързани с продукти за растителна защита

Повече от два пъти скачат някои от таксите на ЦОРХВ, свързани с продукти за растителна защита

Проект на решение на правителството за приемане на нова Тарифа на таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗХ. Тарифите на услугите на ЦОРХВ, свързани с продукти за растителна защита и активни вещества, не са променяни от 2016 г., се посочва в мотивите. Така например […]

Read more ›
Фермерският пазар в Пловдив до художествена галерия на главната улица няма да кандидатства по 16.4

Законопроект урежда правилата на пазарите за фермерски и занаятчийски храни на дребно

Промените в Закона за общата организация на пазарите за земеделски продукти на ЕС касаят още биологичното производство, организациите на производители, училищните схеми В Закона за занаятите се създава нова група занаятчии, свързани с производството на храни и напитки Петдесетото Народно събрание, което предстои да бъде формирано след изборите, ще може да работи по Законопроект на Закона за изменение и допълнение […]

Read more ›
Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

В проект на наредба МЗХ предлага да отпадне спорен текст в Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Става въпрос за задължението на производителите да изследват за пестицидни остатъци реколтите от всеки вид земеделска продукция, която отглеждат, преди тя да бъде предложена на пазара. Това изискване предизвика недоволството на стопаните, […]

Read more ›
Обнародвана е Наредба 3 за директни плащания. Животновъдите няма да доказват реализирана продукция от мляко и месо

Обнародвана е Наредба 3 за директни плащания. Животновъдите няма да доказват реализирана продукция от мляко и месо

Намалява се средният добив при оранжерийните зеленчуци, ягодите и малините, както и изискваният брой посадъчен материал на хектар при ябълки, круши, кайсии и вишни Съществени промени са въведени в Наредба № 3 за директните плащания. Тя е обнародвана в бр. 47 на „Държавен вестник“ от 4 юни 2024 г. (виж по-долу наредбата). Сред съществените промени е отпадането на изискванията към […]

Read more ›
За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Измененията са основно в чл. 47в и чл. 104, който се е разтегнал до буквата „ф“ Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е публикуван за обществено обсъждане до 12 юни в сайта на МЗХ.  Със Закона за изменение и допълнение на Закона […]

Read more ›