Category: Законодателство

Наредба №7 за плащания в неблагоприятни райони е обнародвана със ставки от 152 до 19 евро/хектар

Наредба №7 за плащания в неблагоприятни райони е обнародвана със ставки от 152 до 19 евро/хектар

НАРЕДБА № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът […]

Read more ›
Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана

Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана

НАРЕДБА № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) […]

Read more ›
Законопроект въвежда дроновете като средство за растителна защита

Законопроект въвежда дроновете като средство за растителна защита

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията въвежда възможността да се използват безпилотните въздухоплавателни средства – дронове, за извършване на растителна защита. Проектът е внесен днес в деловодството на Народното събрание от група депутати от ГЕРБ-СДС. Въпреки че вдигането на дронове за третиране с продукти за растителна защита се използва от години от фермерите у нас, тази практика не […]

Read more ›
Санкции до 6 хил. лв., ако в обекти за храни райският газ не се използва само като хранителна добавка

Санкции до 6 хил. лв., ако в обекти за храни райският газ не се използва само като хранителна добавка

Внесен е законопроект за промени в Закона за храните До 6 хиляди лева могат да достигнат санкциите за бизнес оператор, който използва райския газ (с химическо наименование диазотен оксид) извън разрешеното от Закона за храните. В Народното събрание е внесен от група депутати Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, в който се добавя нов член – 78а. […]

Read more ›
Еко какви поправки се предлагат в Наредба №3 за интервенциите в Стратегическия план

Еко какви поправки се предлагат в Наредба №3 за интервенциите в Стратегическия план

БАБХ ще представя списък с одобрените органични подобрители, биостимуланти и други. Но дори и да се прилагат невписани продукти – няма проблем Предложени са поправки в обнародваната на 14 март 2023 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, […]

Read more ›