Archive for февруари 2nd, 2019

Бачковският манастир

Оценени са 21 проекта по мярка 8.3 за инвестиции в горски райони

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на […]

Read more ›
Динко Янев, Георги Василев, председателят Данчо Кощилаков и гост на съобранието от Сърбия

Асоциация „Български пипер“ иска допълнителна субсидия за износ и за преработка

Организацията предлага на земеделското министерство при над 50% щети от градушка производителите да бъдат освободени от доказване на минимален добив Освен обвързаната подкрепа за пипер, Асоциация „Български пипер“ е поискала от земеделското министерство допълнителна субсидия за количествата, които се експортират или предават в преработвателните предприятия. Асоциацията предлага тази помощ „плюс“ да е в размер на 30 процента от размера на обвързаното […]

Read more ›