Archive for ноември 21st, 2019

Първият транш от помощта за газьола вече е преведен – 0,37 лв./л

Първият транш от помощта за газьола вече е преведен – 0,37 лв./л

В началото на декември ще се изплати обвързаната подкрепа за животни, след 9-ти декември – директната субсидия за площ, а преди Коледа подпомагането за необлагодетествани райони по мярка 13, събщи Грудев „Както обещах, на 21 ноември ДФ „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 72.4 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола. Още утре средствата ще постъпят […]

Read more ›
ФАО отбелязва 50 г. откак България пази живота в Черно море

ФАО отбелязва 50 г. откак България пази живота в Черно море

Рибарството в Черноморието генерира годишен приход от 350 милиона долара 21 ноември 2019 г., Рим – От 60-те години на миналия век в Черно море се случиха редица драматични промени, които излагат на риск оцеляването на живите морски ресурси. Черноморските страни се обединиха за справяне с тази тежка ситуация и постигане на устойчив риболов в региона. В Световния ден на риболова (21 […]

Read more ›
Определен е de minimis за овце и кози, и за Източнобалканска свиня

Определен е de minimis за овце и кози, и за Източнобалканска свиня

Помощта е за 317 стопани на дребни преживни под селекция заради нереализирано мляко До 75 лв. за фураж ще получат членовете на Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканска свиня Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс в размер на 776 000 лв. за земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата […]

Read more ›
Бели Маришки овце

Развъдните организации ще получат 7,1 млн. лв.

От 5,5 млн. лева на 7,1 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“. Това реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. Помощта се предоставя на развъдните организации/ИАСРЖ за извършените от тях услуги и не включва директни плащания към бенефициерите. По линия на помощта […]

Read more ›
Увеличен е бюджетът по схемата за вредители при трайни насаждения

Увеличен е бюджетът по схемата за вредители при трайни насаждения

Заявките през октомври 2019 г. надхвърлиха със 71 хил. лв. утвърдените средства Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ увеличи годишния финансов ресурс за 2019 г. от 5 500 000 лв. на 5 571 021 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през […]

Read more ›