Archive for август 19th, 2020

149 проекти се класират по неземеделската мярка 6.4.1

149 проекти се класират по неземеделската мярка 6.4.1

Дотук над половината бюджет по мярката ще остане неусвоен ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за Услуги по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Разпределеният бюджет по процедурата е в размер на 68,453 млн. лв. От оценените на административно съответствие и допустимост […]

Read more ›
Птици – души кацнаха в Цар Симеоновата градина на Пловдив

Птици – души кацнаха в Цар Симеоновата градина на Пловдив

Птици души „кацнаха“ в Цар Симеоновата градина на Пловдив снощи, 18 август. Десет платна със стотици птици, нарисувани от индийския гуру и световен радетел за мир Шри Чинмой се вплетоха в зелената красота на стария парк. Изложбата, която е подредена в челото на парка до централния площад, ще остане до 29 август. С нея на 27 август ще бъде отбелязана […]

Read more ›
Правителството осигури 50 лв. плюс към всички пенсии за септември

Правителството осигури 50 лв. плюс към всички пенсии за септември

2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавките за месец септември правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите […]

Read more ›
Държавата ще кредитира общините бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство

Държавата ще кредитира общините бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. С приемането на Постановлението, се очаква да се […]

Read more ›
Рекордно наводнение в Китай намокри краката на Буда

Рекордно наводнение в Китай намокри краката на Буда

Гигантската статуя на Буда в Китай вече е с мокри пръсти на краката заради рекордно наводнение в Китай. За последен път нозете на аватара са били във вода пред 1949 г. 71-високата статуя, обект на наследство на Юнеско, е издълбана в скалите близо до Чънджу в провинция Съчуан около осми век след Христа. Обикновено тя е високо над водната линия, но […]

Read more ›