Зърнена борса БГ

–––––––––––––––––––––––––––––––

Софийска стокова борса  16 – 19 януари 2024 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N,Q, 410
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N,Q, 360
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N,Q, 345
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   N,Q,  
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N,Q, 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N,Q, 800
7 Захар, рафинирана N,Q, 1840
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N,Q, 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N,Q, 2.2
10 Скрап от черни метали 430,00 – 510,00 430,00 – 510,00
11 Техническа сол N,Q, 115
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1897,00 – 2233,33 1897,00 – 2233,33
13 Авиационен керосин JET А1 лв./хил.л 2044 2044
14 Авиационен бензин 100 LL лв./хил.л 3867 3867
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2015,00 – 2266,67 2015,00 – 2266,67
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1968,00 – 2152,88 1968,00 – 2152,88
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 1050 1050
18 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1415.02 1415.02
19 Добавка Adblue лв/хил.л 4358.33 4358.33
20 Пелети, дървесни, насипно N,Q, 480
  Центр.курс на БНБ за 19.01.2024 1 USD = 1,79846 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


ССБ  9 – 12 януари 2024 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 479
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 360
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 350
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   760  
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N.Q. 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 800
7 Захар, рафинирана N.Q. 1840
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.2
10 Техническа сол N.Q. 115
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2091.67 – 2249.00 2091.67 – 2249.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2125.00 – 2324.00 2125.00 – 2324.00
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1918.00 – 2307.00 1918.00 – 2307.00
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 1033.33 1033.33
15 Хидравлични масла лв./кг 8.21 – 9.01 8.21 – 9.01
16 Трансформаторни масла лв./кг 7.85 7.85
17 Редукторни масла лв./кг 14.47 14.47
18 Трансмисионни масла лв./кг 13.26 13.26
19 Въглища, тип „Донбас“ 850 850
20 Дърва за огрев лв./куб.м 160 160
21 Пелети, дървесни, насипно 670 670
  Центр.курс на БНБ за 12.01.2024 1 USD = 1.78013 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА    2 – 5 януари 2024 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 479
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 380
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 365
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   760  
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N.Q. 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 800
7 Захар, рафинирана N.Q. 1540
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2
10 Техническа сол N.Q. 115
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2150.00 – 2240.00 2150.00 – 2240.00
12 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2143.02 2143.02
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2102.68 – 2250.00 2102.68 – 2250.00
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2089.53 2089.53
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1060 1060
16 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1679.56 1679.56
  Центр.курс на БНБ за 5.01.2024 1 USD = 1.78566 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

ССБ     31 октомври – 3 ноември 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг   2000
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2191.67 – 2350.00 2191.67 – 2350.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2266.67 – 2390.00 2266.67 – 2390.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2299.34 – 2510.66 2299.34 – 2510.66
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2225.59 – 2600.00 2225.59 – 2600.00
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 941.67 – 1030.00 941.67 – 1030.00
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 3200.00 – 3500.00 3200.00 – 3500.00
17 Спирачна течност лв./хил.л 8058.33 8058.33
18 Течност за чистачки лв./хил.л 2833.33 – 4250.00 2833.33 – 4250.00
19 Литиева грес лв./кг 16.24 – 16.52 16.24 – 16.52
20 Хидравлични масла лв./хил.л 3833.33 – 5350.00 3833.33 – 5350.00
21 Моторни масла лв./хил.л 4083.33 4083.33
22 Двигателни масла лв./хил.л 7083.33 – 9250.00 7083.33 – 9250.00
23 Добавка Adblue лв/ хил.л 1970.00 – 4158.33 1970.00 – 4158.33
24 Компресорни масла лв./хил.л 19800 19800
25 Трансмисионни масла лв./хил.л 5333.33 5333.33
26 Диференциални масла лв./хил.л 9880 9880
27 Пелети, дървесни, насипно 645.00 – 700.00 645.00 – 700.00
  Центр.курс на БНБ за 3.11.2023 1 USD = 1.83457 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


Софийска стокова борса (ССБ)   3 – 6 октомври 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 532
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 410
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   770  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Слънчоглед, черен, маслодаен N.Q. 715
8 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
9 Захар, рафинирана N.Q. 1940
10 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
11 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
12 Техническа сол N.Q. 125
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2270.00 – 2350.00 2270.00 – 2350.00
14 Авиационен бензин F 67 H лв./хил.л 2152.05 2152.05
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2320.00 – 2720.00 2320.00 – 2720.00
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2613.72 2613.72
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 940 940
18 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1406.34 1406.34
19 Антифриз – концентрат лв./хил.л 4140 4140
20 Спирачна течност лв./хил.л 7820 7820
21 Течност за чистачки лв./хил.л 1240.00 – 2440.00 1240.00 – 2440.00
22 Литиева грес лв./кг 8.28 – 11.50 8.28 – 11.50
23 Моторни масла лв./хил.л 4510.00 – 4960.00 4510.00 – 4960.00
24 Трансформаторни масла лв./хил.л 4830 4830
25 Трансмисионни масла лв./хил.л 6900.00 – 7540.00 6900.00 – 7540.00
26 Въглища, черни 700 N.Q.
27 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 6.10.2023 1 USD = 1.85809 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  30 май – 2 юни 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2020.00 – 2100.00 2020.00 – 2100.00
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2458 2458
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1990.00 – 2090.00 1990.00 – 2090.00
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1815.12 – 2070.19 1815.12 – 2070.19
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 780.00 – 990.00 780.00 – 990.00
16 Природен газ – метан лв./кг 2.03 2.03
17 Антифриз – концентрат лв./хил.л 8900 8900
18 Течност за чистачки лв./хил.л 2970.00 – 5940.00 2970.00 – 5940.00
19 Хидравлични масла лв./хил.л 6930 6930
20 Моторни масла лв./хил.л 6930.00 – 10950.00 6930.00 – 10950.00
21 Двигателни масла лв./хил.л 10890.00 – 13860.00 10890.00 – 13860.00
22 Трансмисионни масла лв./хил.л 11870 11870
23 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 2.06.2023 1 USD = 1.82839 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   25 – 28 април 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   740  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 1943
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Скрап от черни метали 277 277
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 2100.00 – 2160.00 2100.00 – 2160.00
13 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2441.67 2441.67
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2160.00 – 2240.00 2160.00 – 2240.00
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1930.67 2365.73
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 908.33 – 930.00 908.33 – 930.00
17 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 1698.13 – 1953.70 1698.13 – 1953.70
18 Греси лв./кг 14.45 14.45
19 Литиева грес лв./кг 8.55 8.55
20 Добавка Adblue лв/ хил.л 4591.67 4591.67
21 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 28.04.2023 1 USD = 1.77126 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

ССБ   28 – 31 март 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражен eчемик      
  незабавна доставка – EXW 430 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 440 N.Q.
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2060.00 – 2141.67 2060.00 – 2141.67
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2230.00 – 2395.00 2230.00 – 2395.00
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2000.41 – 2177.02 2000.41 – 2177.02
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 958.33 – 1025.00 958.33 – 1025.00
14 Антифриз лв./хил.л 7400 7400
15 Спирачна течност ДОТ 4 лв./хил.л 6000 6000
16 Течност за чистачки лв./хил.л 4200 4200
17 Течност за чистачки – зимна лв./хил.л 4000 4000
18 Хидравлични масла лв./хил.л 4450.00 – 12000.00 4450.00 – 12000.00
19 Двигателни масла лв./хил.л 11800.00 – 13800.00 11800.00 – 13800.00
20 Диференциални масла лв./хил.л 8800 8800
21 Пелети, дървесни N.Q. 740
  Центр.курс на БНБ за 31.03.2023 1 USD = 1.79665 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани