Зърнена борса БГ

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   21 – 24 март 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 - 620 -
2 Фуражен eчемик   -    
  незабавна доставка – EXW 430 - N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 440 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2159 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 125 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2050.00 – 2116.67 - 2050.00 – 2116.67 -
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2416.67 – 2433.33 - 2416.67 – 2433.33 -
12 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2560 - 2560 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2253.96 – 2316.67 - 2253.96 – 2316.67 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2028.54 - 2028.54 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 975.00 - 950.00 – 975.00 -
16 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 2254.61 - 2254.61 -
17 Пелети, дървесни 714.29 - 714.29 -
  Центр.курс на БНБ за 24.03.2023 1 USD = 1.79780 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

Софийска стокова борса 14 – 17 март 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 470 - 650 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 450 - N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – DAP 450 - 500 -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 - 850 -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2159 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 125 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 – 2158.33 - 2058.33 – 2158.33 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2266.67 – 2383.33 - 2266.67 – 2383.33 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2291.74 - 2291.74 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1008.33 - 950.00 – 1008.33 -
14 Добавка Adblue лв/ хил.л 2475 - 2475 -
15 Пелети, дървесни N.Q. - 740 -
  Центр.курс на БНБ за 17.03.2023 1 USD = 1.84599 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани