Зърнена борса БГ

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   28 ноември – 1 декември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 479
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 365
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N.Q. 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 115
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2208.33 – 2260.00 2208.33 – 2260.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2250.00 – 2330.00 2250.00 – 2330.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 1978.93 – 2360.53 1978.93 – 2360.53
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2108.55 – 2379.23 2108.55 – 2379.23
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000.00 – 1050.00 1000.00 – 1050.00
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 7083.33 7083.33
17 Спирачна течност лв./хил.л 12116.67 12116.67
18 Течност за чистачки лв./хил.л 4250 4250
19 Литиева грес лв./кг 10 10
20 Хидравлични масла лв./хил.л 7250 7250
21 Двигателни масла М-10-Д лв./хил.л 7416.67 7416.67
22 Двигателни масла SAE лв./хил.л 8250.00 – 9083.33 8250.00 – 9083.33
23 Добавка Adblue лв/ хил.л 5000 5000
24 Диференциални масла лв./хил.л 8641.67 – 8833.33 8641.67 – 8833.33
  Центр.курс на БНБ за 1.12.2023 1 USD = 1.78925 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
Софийска стокова борса   21 – 24 ноември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 380
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг 2200 2200
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N.Q. 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 115
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2250.00 – 2300.00 2250.00 – 2300.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2267.33 – 2340.00 2267.33 – 2340.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2000.78 – 2384.21 2000.78 – 2384.21
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2074.86 – 2329.94 2074.86 – 2329.94
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 990.00 – 1030.00 990.00 – 1030.00
16 Газ пропан бутан лв./кг 2.69 2.69
17 Литиева грес лв./кг 6.18 6.18
18 Моторни масла лв./хил.л 11120.00 – 20410.00 11120.00 – 20410.00
19 Трансмисионни масла лв./хил.л 17230 17230
20 Универсално смазка 7400 7400
21 Пелети, дървесни, насипно 647.5 647.5
22 Дърва за огрев лв./куб.м 350 350
  Центр.курс на БНБ за 24.11.2023 1 USD = 1.79434 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
ССБ   14 – 17 ноември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – DAP 300 300
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   N.Q.  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2200
5 Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен N.Q. 1100
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Брашно тип 500 N.Q. 560
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
10 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
11 Скрап от черни метали 280 280
12 Техническа сол N.Q. 115
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2190.00 – 2320.00 2190.00 – 2320.00
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2190.00 – 2360.00 2190.00 – 2360.00
15 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2325 2325
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2143.00 – 2310.00 2143.00 – 2310.00
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000.00 – 1020.00 1000.00 – 1020.00
18 Антифриз – концентрат лв./хил.л 4750 4750
19 Спирачна течност лв./хил.л 5700.00 – 6000.00 5700.00 – 6000.00
20 Течност за чистачки лв./хил.л 2450 2450
21 Литиева грес лв./кг 11.43 – 15.88 11.43 – 15.88
22 Хидравлични масла лв./хил.л 5049.00 – 5310.00 5049.00 – 5310.00
23 Моторни масла лв./хил.л 7542.00 – 10340.00 7542.00 – 10340.00
24 Редукторни масла лв./хил.л 9100 9100
25 Компресорни масла лв./хил.л 14100.00 – 15520.00 14100.00 – 15520.00
26 Трансмисионни масла лв./хил.л 8470.00 – 8980.00 8470.00 – 8980.00
27 Пелети, дървесни, насипно N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 17.11.2023 1 USD = 1.80277 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

ССБ     7 – 10 ноември 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2000
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол 178 178
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2116.67 – 2366.67 2116.67 – 2366.67
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2283.33 – 2408.33 2283.33 – 2408.33
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2203.14 – 2560.94 2203.14 – 2560.94
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 991.67 – 1033.33 991.67 – 1033.33
15 Антифриз – концентрат лв./хил.л 4475 4475
16 Спирачна течност лв./хил.л 12566.66 12566.66
17 Литиева грес лв./кг 7.26 7.26
18 Пелети, дървесни, насипно 650 650
  Центр.курс на БНБ за 10.11.2023 1 USD = 1.82942 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
ССБ     31 октомври – 3 ноември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг   2000
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2191.67 – 2350.00 2191.67 – 2350.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2266.67 – 2390.00 2266.67 – 2390.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2299.34 – 2510.66 2299.34 – 2510.66
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2225.59 – 2600.00 2225.59 – 2600.00
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 941.67 – 1030.00 941.67 – 1030.00
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 3200.00 – 3500.00 3200.00 – 3500.00
17 Спирачна течност лв./хил.л 8058.33 8058.33
18 Течност за чистачки лв./хил.л 2833.33 – 4250.00 2833.33 – 4250.00
19 Литиева грес лв./кг 16.24 – 16.52 16.24 – 16.52
20 Хидравлични масла лв./хил.л 3833.33 – 5350.00 3833.33 – 5350.00
21 Моторни масла лв./хил.л 4083.33 4083.33
22 Двигателни масла лв./хил.л 7083.33 – 9250.00 7083.33 – 9250.00
23 Добавка Adblue лв/ хил.л 1970.00 – 4158.33 1970.00 – 4158.33
24 Компресорни масла лв./хил.л 19800 19800
25 Трансмисионни масла лв./хил.л 5333.33 5333.33
26 Диференциални масла лв./хил.л 9880 9880
27 Пелети, дървесни, насипно 645.00 – 700.00 645.00 – 700.00
  Центр.курс на БНБ за 3.11.2023 1 USD = 1.83457 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
Софийска стокова борса   24 – 27 октомври 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка 660   740  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг 1500 2000
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
10 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 2291.67 – 2325.00 2291.67 – 2325.00
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2341.67 – 2383.33 2341.67 – 2383.33
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2219.00 – 2470.98 2219.00 – 2470.98
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1008.33 950.00 – 1008.33
16 Моторни масла лв./хил.л 40000 40000
17 Добавка Adblue лв/ хил.л 3220 3220
18 Минерални масла лв./хил.л 4700 4700
19 Въглища, черни 820 820
20 Пелети, дървесни, насипно N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 27.10.2023 1 USD = 1.85563 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
ССБ   17 – 20 октомври 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2000
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол 125 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2291.67 – 2380.00 2291.67 – 2380.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2366.67 – 2460.00 2366.67 – 2460.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2308.26 2308.26
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2372.28 – 2453.75 2372.28 – 2453.75
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1008.33 – 1033.33 1008.33 – 1033.33
16 Природен газ лв./хил.норм.куб.м, без акциз 1122.99 – 1294.08 1122.99 – 1294.08
17 Антифриз – концентрат лв./хил.л 5320.00 – 7230.00 5320.00 – 7230.00
18 Спирачна течност лв./хил.л 9270 9270
19 Литиева грес лв./кг 7.71 – 11.69 7.71 – 11.69
20 Хидравлични масла лв./хил.л 5040.00 – 6760.00 5040.00 – 6760.00
21 Моторни масла лв./хил.л 5810.00 – 8720.00 5810.00 – 8720.00
22 Двигателни масла лв./хил.л 8220 8220
23 Диференциални масла лв./хил.л 6230.00 – 16150.00 6230.00 – 16150.00
24 Пелети, дървесни, насипно 760 760
  Центр.курс на БНБ за 20.10.2023 година 1 USD = 1.85246 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

Софийска стокова борса   10 – 13 октомври 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 479
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 410
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 680   680  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг 1700 2000
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Слънчоглед, черен, маслодаен N.Q. 715
8 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
9 Захар, рафинирана N.Q. 1940
10 Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
11 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
12 Техническа сол 125 125
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2241.67 – 2450.00 2241.67 – 2450.00
14 Бензин А-100 H лв./хил.л 2610 2610
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2275.00 – 2490.00 2275.00 – 2490.00
16 Дизелово гориво F-75 лв./хил.л 2279.18 2279.18
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2293.28 – 2573.28 2293.28 – 2573.28
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 960 960
19 Котелно гориво N.Q. 450
20 Моторни масла N.Q. 2400
21 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг 580.00 – 750.00 580.00 – 750.00
  Центр.курс на БНБ за 13.10.2023 1 USD = 1.84182 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

Софийска стокова борса (ССБ)   3 – 6 октомври 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 532
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 410
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   770  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Слънчоглед, черен, маслодаен N.Q. 715
8 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
9 Захар, рафинирана N.Q. 1940
10 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
11 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
12 Техническа сол N.Q. 125
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2270.00 – 2350.00 2270.00 – 2350.00
14 Авиационен бензин F 67 H лв./хил.л 2152.05 2152.05
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2320.00 – 2720.00 2320.00 – 2720.00
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2613.72 2613.72
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 940 940
18 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1406.34 1406.34
19 Антифриз – концентрат лв./хил.л 4140 4140
20 Спирачна течност лв./хил.л 7820 7820
21 Течност за чистачки лв./хил.л 1240.00 – 2440.00 1240.00 – 2440.00
22 Литиева грес лв./кг 8.28 – 11.50 8.28 – 11.50
23 Моторни масла лв./хил.л 4510.00 – 4960.00 4510.00 – 4960.00
24 Трансформаторни масла лв./хил.л 4830 4830
25 Трансмисионни масла лв./хил.л 6900.00 – 7540.00 6900.00 – 7540.00
26 Въглища, черни 700 N.Q.
27 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 6.10.2023 1 USD = 1.85809 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

Софийска стокова борса   19 – 21 септември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 532
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Фуражен eчемик      
  незабавна доставка – DAP N.Q. 330
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 650   650  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
10 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2370.91 2370.91
  Центр.курс на БНБ за 21.09.2023 1 USD = 1.82754 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


ССБ   12 – 15 септември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 300 470
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
10 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 2266.67 – 2300.00 2266.67 – 2300.00
13 Бензин А-100 H лв./хил.л 2625 2625
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2258.33 – 2591.67 2258.33 – 2591.67
15 Дизелово гориво F-54 лв./хил.л 2464.77 2464.77
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2305.54 – 2509.63 2305.54 – 2509.63
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 916.67 – 975.00 916.67 – 975.00
18 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1313 1313
19 Смазка – уплътнителна лв./кг 190 190
20 Смазка уплътнителна, синтетилчна лв./кг 250 250
21 Смазка уплътнителна, минерална лв./кг 19 19
22 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 15.09.2023 1 USD = 1.82277 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


  ССБ   29 август – 1 септември 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 320 470
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Овес, насипно 280 280
5 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
7 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
8 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
9 Захар, рафинирана N.Q. 1940
10 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
11 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
12 Техническа сол N.Q. 125
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2225.00 – 2500.00 2225.00 – 2500.00
14 Бензин А-100 H лв./хил.л 2541.67 2541.67
15 Авиационен керосин JET А1 лв./хил.л 2358.31 2358.31
16 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2292.83 2292.83
17 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2216.67 -2283.33 2216.67 -2283.33
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2210.00 – 2475.00 2210.00 – 2475.00
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1000.00 950.00 – 1000.00
20 Въглища, тип „Донбас“ 850 850
21 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 1.09.2023 1 USD = 1.79962 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


ССБ   22 – 25 август 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 320 470
2 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2500
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2225.00 – 2500.00 2225.00 – 2500.00
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2608.33 2608.33
13 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2558.33 2558.33
14 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2150 2150
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2233.33 – 2520.00 2233.33 – 2520.00
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 966.67 950.00 – 966.67
17 Моторни масла лв./хил.л 12900 12900
18 Добавка Adblue лв/ хил.л 1916.67 1916.67
19 Компресорни масла лв./хил.л 14900.00 – 17500.00 14900.00 – 17500.00
20 Трансмисионни масла лв./хил.л 13900 13900
21 Въглища, тип „Донбас“ 740 N.Q.
22 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 25.08.2023 1 USD = 1.80427 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД

БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 32
8 – 11 август 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС    
  Ц Е Н И
  КУПУВА ПРОДАВА
  min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – DAP 305.00 490.00 – 591.00
Количество (тона) 5682.26 5882.26
     
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – EXW N.Q. 450.00
Количество (тона) 0.00 1150.00
     
ЦАРЕВИЦА    
незабавна доставка – EXW N.Q. 450.00 – 480.00
Количество (тона) 0.00 200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com    
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 31
1 – 4 август 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС    
  Ц Е Н И
  КУПУВА ПРОДАВА
  min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – DAP 305.00 480.00 – 591.00
Количество (тона) 5682.26 5882.26
     
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – EXW N.Q. 450.00
Количество (тона) 0.00 1000.00
     
ЦАРЕВИЦА    
незабавна доставка – EXW N.Q. 450.00
Количество (тона) 0.00 200.00
     
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД    
незабавна доставка – EXW N.Q. 730.00 – 760.00
Количество (тона) 0.00 200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com    
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


Софийска стокова борса   25 – 28 юли 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 305 450
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   730  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2075.00 – 2310.00 2075.00 – 2310.00
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2441.67 2441.67
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2000.00 – 2081.25 2000.00 – 2081.25
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1963.03 1963.03
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 733.33 – 824.18 733.33 – 824.18
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 4320.00 – 4790.00 4320.00 – 4790.00
17 Спирачна течност лв./хил.л 10120.00 – 16940.00 10120.00 – 16940.00
18 Течност за чистачки лв./хил.л 2880 2880
19 Литиева грес лв./кг 5.99 – 10.72 5.99 – 10.72
20 Хидравлични масла лв./хил.л 6160 6160
21 Моторни масла лв./хил.л 6330.00 – 9410.00 6330.00 – 9410.00
22 Двигателни масла лв./хил.л 14130.00 – 14890.00 14130.00 – 14890.00
  Центр.курс на БНБ за 28.07.2023 1 USD = 1.75805 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  18 – 21 юли 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 305 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 300 300
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 645   645  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1981.35 – 2275.00 1981.35 – 2275.00
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2466.67 2466.67
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1948.05 – 2333.33 1948.05 – 2333.33
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2020.13 – 2152.02 2020.13 – 2152.02
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 657.68 – 850.00 657.68 – 850.00
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 2800.00 – 6000.00 2800.00 – 6000.00
17 Спирачна течност лв./хил.л 6000 6000
18 Литиева грес лв./кг 10.20 – 18.50 10.20 – 18.50
19 Хидравлични масла лв./хил.л 3500.00 – 8500.00 3500.00 – 8500.00
20 Двигателни масла лв./хил.л 4200.00 – 9500.00 4200.00 – 9500.00
21 Трансформаторни масла лв./хил.л 6600 6600
22 Трансмисионни масла лв./хил.л 10200 10200
23 Диференциални масла лв./хил.л 5100.00 – 8900.00 5100.00 – 8900.00
24 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг 640 640
25 Дърва за огрев лв./куб.м 165 165
  Центр.курс на БНБ за 21.07.2023 1 USD = 1.74674 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


ССБ – 11 – 14 юли 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 305 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   730  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Скрап от черни метали 370 370
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 2000.00 – 2091.67 2000.00 – 2091.67
13 Бензин А-100 H лв./хил.л 2416.67 2416.67
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1900.00 – 2033.33 1900.00 – 2033.33
15 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 1980.63 1980.63
16 Калциева грес лв./кг 5.29 – 5.64 5.29 – 5.64
17 Литиева грес лв./кг 12.90 – 18.88 12.90 – 18.88
18 Трансформаторни масла лв./хил.л 5800.00 – 8920.00 5800.00 – 8920.00
19 Редукторни масла лв./хил.л 5390.00 – 7000.00 5390.00 – 7000.00
20 Компресорни масла лв./хил.л 14950 14950
21 Турбинни масла лв./хил.л 5840.00 – 9890.00 5840.00 – 9890.00
22 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг 660 660
23 Дърва за огрев лв./куб.м 165 165
  Центр.курс на БНБ за 14.07.2023 1 USD = 1.74909 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

ССБ – 4 – 7 юли 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 310 310
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   730  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.00 – 2066.67 2058.00 – 2066.67
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2416.67 2416.67
13 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2250 2250
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1975.00 – 2025.00 1975.00 – 2025.00
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1983.28 – 2045.58 1983.28 – 2045.58
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 708.33 708.33
17 Пелети, дървесни, в торби х 15 кг N.Q. 560
18 Дърва за огрев лв./куб.м 150 150
  Центр.курс на БНБ за 7.07.2023 1 USD = 1.79450 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
ССБ   27 – 30 юни 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 390
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   730  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2030.00 – 2083.33 2030.00 – 2083.33
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2408.33 2458.33
13 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2275 2275
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1950.00 – 2058.33 1950.00 – 2058.33
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1896.05 – 1965.04 1896.05 – 1965.04
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 696.67 – 700.00 696.67 – 700.00
17 Природен газ лв./хил.куб.м 1609.54 1609.54
18 Хидравлични масла лв./хил.л 4150.00 – 4380.00 4150.00 – 4380.00
19 Моторни масла лв./хил.л 5240.00 – 7450.00 5240.00 – 7450.00
20 Трансформаторни масла лв./хил.л 5320 5320
21 Трансмисионни масла лв./хил.л 6130 6130
22 Машинни масла лв./хил.л 5000 5000
23 Дърва за огрев 260 260
  Центр.курс на БНБ за 30.06.2023 1 USD = 1.78811 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 юни 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 360
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   710  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 1.95
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2108.33 2108.33
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2458.33 2458.33
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2008.33 – 2033.33 2008.33 – 2033.33
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 708.33 – 733.33 708.33 – 733.33
15 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 16.06.2023 1 USD = 1.80777 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

ССБ  6 – 9 юни 2023 година

  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2041.67 – 2100.00 2041.67 – 2100.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1966.67 – 2100.00 1966.67 – 2100.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2028.75 – 2031.62 2028.75 – 2031.62
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 775 775
15 Антифриз – концентрат лв./хил.л 5400.00 – 8000.00 5400.00 – 8000.00
16 Течност за чистачки лв./хил.л 1800 1800
17 Течност за чистачки – зимна лв./хил.л 3800.00 – 5000.00 3800.00 – 5000.00
18 Литиева грес лв./кг 13.45 13.45
19 Хидравлични масла лв./хил.л 5000.00 – 6500.00 5000.00 – 6500.00
20 Добавка Adblue лв/ хил.л 1800.00 – 4000.00 1800.00 – 4000.00
21 Редукторни масла лв./хил.л 18000 18000
22 Трансмисионни масла лв./хил.л 7420.00 – 7900.00 7420.00 – 7900.00
23 Моторно масло 10 W 40 лв./хил.л 12000.00 – 18000.00 12000.00 – 18000.00
24 Моторно масло 15 W 40 лв./хил.л 6000.00 – 6450.00 6000.00 – 6450.00
25 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 9.06.2023 1 USD = 1.82158 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указаниСОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  30 май – 2 юни 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 657
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 420
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   750  
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Грах – жълт, биг бек х 1 тон N.Q. 1200
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2020.00 – 2100.00 2020.00 – 2100.00
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2458 2458
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1990.00 – 2090.00 1990.00 – 2090.00
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1815.12 – 2070.19 1815.12 – 2070.19
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 780.00 – 990.00 780.00 – 990.00
16 Природен газ – метан лв./кг 2.03 2.03
17 Антифриз – концентрат лв./хил.л 8900 8900
18 Течност за чистачки лв./хил.л 2970.00 – 5940.00 2970.00 – 5940.00
19 Хидравлични масла лв./хил.л 6930 6930
20 Моторни масла лв./хил.л 6930.00 – 10950.00 6930.00 – 10950.00
21 Двигателни масла лв./хил.л 10890.00 – 13860.00 10890.00 – 13860.00
22 Трансмисионни масла лв./хил.л 11870 11870
23 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 2.06.2023 1 USD = 1.82839 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 май 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
5 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
6 Захар, рафинирана N.Q. 1940
7 Грах – жълт N.Q. 1200
8 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.3
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1983.33 – 2110.00 1983.33 – 2110.00
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2383.33 2383.33
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1925.00 – 2253.11 1925.00 – 2253.11
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2048.12 – 2086.11 2048.12 – 2086.11
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 775.00 – 959.83 775.00 – 959.83
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1537.44 1537.44
16 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 26.05.2023 1 USD = 1.82192 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 май 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Зрял боб, в чували х 50 кг 1554.4 1554.4
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.3
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 – 2130.00 2058.33 – 2130.00
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2008.33 – 2060.00 2008.33 – 2060.00
12 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 1980.41 1980.41
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1914.38 1914.38
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 808.33 808.33
15 Добавка Adblue лв/ хил.л 4108.33 4108.33
16 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 19.05.2023 1 USD = 1.80878 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  9 – 12 май 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 775   N.Q.  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 1943
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2040.00 – 2090.00 2040.00 – 2090.00
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1933.00 – 2170.00 1933.00 – 2170.00
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 1830.06 – 1890.00 1830.06 – 1890.00
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 890.00 – 1100.00 890.00 – 1100.00
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1617.44 1617.44
16 Антифриз – концентрат лв./хил.л 5000 5000
17 Машинна грес лв./кг 15.58 15.58
18 Литиева грес лв./кг 11.78 11.78
19 Хидравлични масла лв./хил.л 11730.00 – 14240.00 11730.00 – 14240.00
20 Моторни масла лв./хил.л 10330.00 – 12520.00 10330.00 – 12520.00
21 Редукторни масла лв./хил.л 15660 15660
22 Диференциални масла лв./хил.л 12890 12890
23 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 12.05.2023 1 USD = 1.78941 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  2 – 5 май 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 700   N.Q.  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 1943
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Антифриз – концентрат лв./хил.л 6150 6150
12 Калциева грес К-3 лв./кг 6.35 6.35
13 Литиева грес лв./кг 8.67 8.67
14 Хидравлични масла лв./хил.л 3710.00 – 3760.00 3710.00 – 3760.00
15 Моторни масла лв./хил.л 3290.00 – 3790.00 3290.00 – 3790.00
16 Двигателни масла лв./хил.л 6820.00 – 8310.00 6820.00 – 8310.00
17 Трансформаторни масла лв./хил.л 5690.00 – 9150.00 5690.00 – 9150.00
18 Редукторни масла лв./хил.л 13750.00 – 20110.00 13750.00 – 20110.00
19 Трансмисионни масла лв./хил.л 4360.00 – 8670.00 4360.00 – 8670.00
20 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 5.05.2023 1 USD = 1.76615 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   25 – 28 април 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 440
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q.   740  
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 1943
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Скрап от черни метали 277 277
11 Техническа сол N.Q. 125
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 2100.00 – 2160.00 2100.00 – 2160.00
13 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2441.67 2441.67
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2160.00 – 2240.00 2160.00 – 2240.00
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1930.67 2365.73
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 908.33 – 930.00 908.33 – 930.00
17 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 1698.13 – 1953.70 1698.13 – 1953.70
18 Греси лв./кг 14.45 14.45
19 Литиева грес лв./кг 8.55 8.55
20 Добавка Adblue лв/ хил.л 4591.67 4591.67
21 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 28.04.2023 1 USD = 1.77126 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   18 – 21 април 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 370 370
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 380 380
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 1943
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
7 Захар, рафинирана N.Q. 1940
8 Техническа сол N.Q. 125
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 2080.00 – 2133.33 2080.00 – 2133.33
10 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2170.00 – 2233..33 2170.00 – 2233..33
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2365.73 2365.73
12 Газ пропан бутан лв./хил.л 920 920
13 Пелети, дървесни N.Q. 560
  Центр.курс на БНБ за 21.04.2023 1 USD = 1.78713 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   11 – 13 априрл 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 670 670
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Техническа сол N.Q. 125
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2070.00 – 2083.33 2070.00 – 2083.33
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2200.00 – 2283.33 2200.00 – 2283.33
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2062.79 – 2201.78 2062.79 – 2201.78
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1902.69 – 2145.85 1902.69 – 2145.85
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 1000
16 Антифриз лв./хил.л 5700.00 – 8900.00 5700.00 – 8900.00
17 Грес ЕР 10.7   10.7  
18 Хидравлични масла лв./хил.л 6400.00 – 7740.00 6400.00 – 7740.00
19 Моторни масла SAE 10W40 лв./хил.л 8750 8750
20 Редукторни масла лв./хил.л 8910 8910
21 Компресорни масла лв./хил.л 7720 7720
22 Пелети, дървесни N.Q. 560
23 Дърва за огрев лв./куб.м 130 130
  Центр.курс на БНБ за 13.04.2023 1 USD = 1.79073 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   4 – 7 април 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 380 430
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 450
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW N.Q. 750
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 3
10 Стоманена скрап 277.00 – 400.00 277.00 – 400.00
11 Алуминиеви изделия лв./кг 1430.00 – 1880.00 1430.00 – 1880.00
12 Скрап от мед 8570.00 – 9450.00 8570.00 – 9450.00
13 Скрап – бронз 6110 6110
14 Скрап – олово 2000 2000
15 Скрап от месинг 6040 6040
16 Скрап от чугун 350 350
17 Техническа сол N.Q. 125
18 Бензин А-95 H лв./хил.л 1958.33 – 2110.00 1958.33 – 2110.00
19 Бензин А-100 H лв./хил.л 2410.00 – 2441.67 2410.00 – 2441.67
20 Дизелово гориво Премиум лв./хил.л 2550 2550
21 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2158.33 – 2275.00 2158.33 – 2275.00
22 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2014.65 – 2196.70 2014.65 – 2196.70
23 Газ пропан бутан лв./хил.л 925.00 – 1100.00 925.00 – 1100.00
24 Литиева грес лв./кг 9.39 9.39
25 Пелети, дървесни N.Q. 740
  Центр.курс на БНБ за 7.04.2023 1 USD = 1.79187 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


ССБ   28 – 31 март 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражен eчемик      
  незабавна доставка – EXW 430 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 440 N.Q.
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2060.00 – 2141.67 2060.00 – 2141.67
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2230.00 – 2395.00 2230.00 – 2395.00
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2000.41 – 2177.02 2000.41 – 2177.02
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 958.33 – 1025.00 958.33 – 1025.00
14 Антифриз лв./хил.л 7400 7400
15 Спирачна течност ДОТ 4 лв./хил.л 6000 6000
16 Течност за чистачки лв./хил.л 4200 4200
17 Течност за чистачки – зимна лв./хил.л 4000 4000
18 Хидравлични масла лв./хил.л 4450.00 – 12000.00 4450.00 – 12000.00
19 Двигателни масла лв./хил.л 11800.00 – 13800.00 11800.00 – 13800.00
20 Диференциални масла лв./хил.л 8800 8800
21 Пелети, дървесни N.Q. 740
  Центр.курс на БНБ за 31.03.2023 1 USD = 1.79665 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   21 – 24 март 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 400 620
2 Фуражен eчемик      
  незабавна доставка – EXW 430 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 440 N.Q.
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2050.00 – 2116.67 2050.00 – 2116.67
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2416.67 – 2433.33 2416.67 – 2433.33
12 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2560 2560
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2253.96 – 2316.67 2253.96 – 2316.67
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2028.54 2028.54
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 975.00 950.00 – 975.00
16 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 2254.61 2254.61
17 Пелети, дървесни 714.29 714.29
  Центр.курс на БНБ за 24.03.2023 1 USD = 1.79780 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


Софийска стокова борса 14 – 17 март 2023 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 470 650
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 450 N.Q.
3 Царевица        
  незабавна доставка – DAP 450 500
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 800 850
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 – 2158.33 2058.33 – 2158.33
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2266.67 – 2383.33 2266.67 – 2383.33
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2291.74 2291.74
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1008.33 950.00 – 1008.33
14 Добавка Adblue лв/ хил.л 2475 2475
15 Пелети, дървесни N.Q. 740
  Центр.курс на БНБ за 17.03.2023 1 USD = 1.84599 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани