Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   7 – 10 март 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 480 - 680 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 470 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP 450 - 500 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 920 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2159 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 125 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2000.00 – 2108.33 - 2000.00 – 2108.33 -
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2341.67 – 2391.67 - 2341.67 – 2391.67 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2208.33 – 2341.67 - 2208.33 – 2341.67 -
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2059.00 – 2413.00 - 2059.00 – 2413.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2204.29 – 2341.74 - 2204.29 – 2341.74 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1000.00 - 950.00 – 1000.00 -
16 Антифриз лв./хил.л 3025.00 – 4341.67 - 3025.00 – 4341.67 -
17 Спирачна течност лв./хил.л 6000 - 6000 -
18 Течност за чистачки лв./хил.л 4200 - 4200 -
19 Греси лв./кг 14.40 – 15.60 - 14.40 – 15.60 -
20 Литиева грес лв./кг 8.40 – 9.80 - 8.40 – 9.80 -
21 Хидравлични масла лв./хил.л 3741.67 – 4450.00 - 3741.67 – 4450.00 -
22 Моторни масла 15 W 40 10800.00 – 13700.00 - 10800.00 – 13700.00 -
23 Трансформаторни масла лв./хил.л 9000.00 – 9800.00 - 9000.00 – 9800.00 -
24 Моторно масло М 10 Д лв./хил.л 3750.00 – 4600.00 - 3750.00 – 4600.00 -
25 Моторно масло 10 W 40 лв./хил.л 11400.00 – 15300.00 - 11400.00 – 15300.00 -
26 Моторно масло 15 W 40 лв./хил.л 10800.00 – 13700.00 - 10800.00 – 13700.00 -
27 Моторно масло 5 W 30 лв./хил.л 15500.00 – 17200.00 - 15500.00 – 17200.00 -
28 Моторно масло 5 W 40 лв./хил.л 14200.00 – 16400.00 - 14200.00 – 16400.00 -
29 Диференциални масла лв./хил.л 5200.00 – 5341.67 - 5200.00 – 5341.67 -
30 Въглища, тип „Донбас“ 930 - 930 -
Центр.курс на БНБ за 10.03.2023 1 USD = 1.85316 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

6″>

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  28 февруари – 2 март 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница незабавна доставка – DAP 480 - 730 - 2 Фуражна пшеница незабавна доставка – DAP 470 - N.Q. - 3 Царевица незабавна доставка – DAP 450 - 500 - 4 Маслодаен слънчоглед незабавна доставка – EXW 950 - N.Q. - 5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2159 - 6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 - 7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 - 8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 - 9 Техническа сол N.Q. - 125 - 10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2060.00 – 2250.00 - 2060.00 – 2250.00 - 11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2310.00 – 2470.00 - 2310.00 – 2470.00 - 12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2111.86 – 2296.96 - 2111.86 – 2296.96 - 13 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 - 1000 - 14 Моторни масла лв./хил.л 6100 - 6100 - 15 Пелети, дървесни N.Q. - 740 - Центр.курс на БНБ за 2.03.2023 1 USD = 1.83062 лева Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 8
21 – 24 февруари 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 490.00 730.00
Количество (тона) 5682.26 5682.26
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 470.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка – DAP 450.00 500.00
Количество (тона) 200.00 150.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 900.00 – 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   7 – 10 февруари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 500 - 730 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 570 -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 560 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 145 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2100.00 – 2208.33 - 2100.00 – 2208.33 -
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2475 - 2475 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2383.33 – 2516.67 - 2383.33 – 2516.67 -
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2134.10 – 2211.65 - 2134.10 – 2211.65 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2211.65 - 2211.65 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 933.33 – 983.33 - 933.33 – 983.33 -
16 Пелети N.Q. - 1000 -
Центр.курс на БНБ за 10.02.2023 1 USD = 1.81583 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   31 януари – 3 февруари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 730 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 570 -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 560 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 145 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 – 2166.67 - 2058.33 – 2166.67 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2341.66 – 2450.00 - 2341.66 – 2450.00 -
12 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2217.11 – 2360.26 - 2217.11 – 2360.26 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2313.85 – 2396.07 - 2313.85 – 2396.07 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 925.00 – 966.67 - 925.00 – 966.67 -
15 Пелети N.Q. - 1000 -
Центр.курс на БНБ за 3.02.2023 1 USD = 1.77997 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   24 – 27 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 630 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 570 -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 560 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 145 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2016.67 – 2191.67 - 2016.67 – 2191.67 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2308.33 – 2492.78 - 2308.33 – 2492.78 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2410.29 – 2620.00 - 2410.29 – 2620.00 -
13 Антифриз лв./хил.л 6000.00 – 6950.00 - 6000.00 – 6950.00 -
14 Течност за чистачки лв./хил.л 4083.33 - 4083.33 -
15 Двигателни масла лв./хил.л 10208.33 - 10208.33 -
16 Трансмисионни масла лв./хил.л 13583.33 - 13583.33 -
17 Въглища, тип „Донбас“ 950 - 950 -
18 Пелети N.Q. - 1000 -
Центр.курс на БНБ за 27.01.2023 1 USD = 1.79516 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   17 – 20 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 630 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 570 -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 560 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Техническа сол N.Q. - 145 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2062.50 – 2160.00 - 2062.50 – 2160.00 -
11 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2680 - 2680 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2337.50 – 2430.00 - 2337.50 – 2430.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 980.00 - 950.00 – 980.00 -
14 Греси лв./кг 14.46 - 14.46 -
15 Хидравлични масла лв./хил.л 9375 - 9375 -
16 Моторни масла лв./хил.л 5400 - 5400 -
17 Двигателни масла лв./хил.л 9541.67 - 9541.67 -
18 Добавка Adblue лв/ хил.л 4083.33 - 4083.33 -
19 Диференциални масла лв./хил.л 8250 - 8250 -
20 Пелети N.Q. - 1000 -
Центр.курс на БНБ за 20.01.2023 1 USD = 1.80844 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 13 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 620 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 570 -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 560 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. - 890 -
8 Захар, рафинирана N.Q. - 1940 -
9 Олово 2600 - 2600 -
10 Цинк 3770 - 3770 -
11 Техническа сол N.Q. - 145 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2408.33 - 2408.33 -
13 Пелети 750 - 750 -
Центр.курс на БНБ за 13.01.2023 1 USD = 1.81566 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 1
03 – 06 януари 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP N.Q. 660.00
Количество (тона) 0.00 10000.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   13 – 16 декември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 716.00 – 726.00 - 716.00 – 726.00 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 950 - N.Q. -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
5 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
6 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
7 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
8 Техническа сол N.Q. - 145 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 2158.33 – 2230.00 - 2158.33 – 2230.00 -
10 Бензин А-100 H лв./хил.л 2334.58 – 2475.00 - 2334.58 – 2475.00 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 2313.66 – 2667.65 - 2313.66 – 2667.65 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2475.00 – 2622.65 - 2475.00 – 2622.65 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2321.00 – 2577.55 - 2321.00 – 2577.55 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 925.00 – 941.67 - 925.00 – 941.67 -
15 Котелно гориво N.Q. - 1200 -
16 Антифриз лв./хил.л 4520.00 – 7240.00 - 4520.00 – 7240.00 -
17 Течност за чистачки – лятна лв./хил.л 1810.00 – 3980.00 - 1810.00 – 3980.00 -
18 Течност за чистачки – зимна лв./хил.л 6510 - 6510 -
19 Литиева грес лв./кг 14.83 - 14.83 -
20 Трансформаторни масла лв./хил.л 5000 - 5000 -
Центр.курс на БНБ за 16.12.2022 1 USD = 1.84147 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  6 – 9 декември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. - 660 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 950 - N.Q. -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2398 -
5 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
6 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
7 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
8 Техническа сол N.Q. - 145 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 2275.00 – 2366.67 - 2275.00 – 2366.67 -
10 Дизелово гориво лв./хил.л 2350.05 – 2433.10 - 2350.05 – 2433.10 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2633.33 – 2725.00 - 2633.33 – 2725.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2253.00 – 2810.00 - 2253.00 – 2810.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 991.67 – 1170.00 - 991.67 – 1170.00 -
14 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 2158.95 - 2158.95 -
15 Въглища, тип „Донбас“ 900 - 900 -
16 Пелети, насипно 850.00 – 980.00 - 850.00 – 980.00 -
17 Дърва за огрев лв./куб.м 180 - 180 -
Центр.курс на БНБ за 9.12.2022 1 USD = 1.85933 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 48
29 ноември – 2 декември 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP N.Q. 660.00
Количество (тона) 0.00 10000.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 615.00 N.Q.
Количество (тона) 73000.00 0.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 септември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 680 - 749 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик -
незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 650 -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 1000 - N.Q. -
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
7 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
10 Скрап от мед 6000 - 6000 -
11 Скрап от черни метали 170.00 – 290.00 - 170.00 – 290.00 -
12 Техническа сол N.Q. - 150 -
13 Морска сол N.Q. - 400 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 2558.33 – 2575.00 - 2558.33 – 2575.00 -
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2858.35 - 2858.35 -
16 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 3025 - 3025 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 2400.00 – 2775.00 - 2400.00 – 2775.00 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2851.55 - 2851.55 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 - 1000 -
20 Котелно гориво N.Q. - 1200 -
21 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 4332.81 – 4489.37 - 4332.81 – 4489.37 -
22 Моторни масла лв./хил.л 9725 - 9725 -
23 Двигателни масла лв./хил.л 7340 - 7340 -
24 Пелети, дървесни N.Q. - 850 -
Центр.курс на БНБ за 16.09.2022 1 USD = 1.95740 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 - 749 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик -
незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. - 650 -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – DAP 1200 - N.Q. -
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
7 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
10 Техническа сол N.Q. - 150 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1790.00 – 2970.00 - 1790.00 – 2970.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2716.67 – 3195.00 - 2716.67 – 3195.00 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2630.17 – 3000.00 - 2630.17 – 3000.00 -
14 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 3770.04 - 3770.04 -
16 Моторни масла лв./хил.л 4350.00 – 4590.00 - 4350.00 – 4590.00 -
17 Пелети, дървесни N.Q. - 750 -
Центр.курс на БНБ за 26.08.2022 1 USD = 1.96172 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 - 740 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик -
незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
4 Царевица
незабавна доставка – EXW 550 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
8 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
9 Техническа сол N.Q. - 150 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2630.00 – 2690.00 - 2630.00 – 2690.00 -
11 Бензин А-98 H лв./хил.л 2830 - 2830 -
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2990 - 2990 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 2100.00 – 2820.00 - 2100.00 – 2820.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2648.45 – 2846.09 - 2648.45 – 2846.09 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1008.33 – 1050.00 - 1008.33 – 1050.00 -
16 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
17 Дърва за огрев лв./куб.м 160 - 160 -
Центр.курс на БНБ за 19.08.2022 1 USD = 1.92163 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   9 – 12 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 - 740 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик -
незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
4 Царевица
незабавна доставка – EXW 550 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
8 Консерва от свинско в собствен сос лв./кг 8.72 - 8.72 -
9 Консерва от русенско варено лв./кг 5.24 - 5.24 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
11 Пластмасови отпадъци 3.6 - 3.6 -
12 Техническа сол N.Q. - 150 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2680.00 – 2742.00 - 2680.00 – 2742.00 -
14 Авиационен керосин JET А1 лв./хил.л 2579 - 2579 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 2816.67 – 2850.00 - 2816.67 – 2850.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2456.25 – 2515.66 - 2456.25 – 2515.66 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 1020.00 – 1040.00 - 1020.00 – 1040.00 -
18 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
19 Дърва за огрев лв./куб.м 130 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 12.08.2022 1 USD = 1.89188 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 31
2 – 5 август 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 580.00 – 637.00 750.00
Количество (тона) 121650.00 10000.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 615.00 N.Q.
Количество (тона) 73000.00 0.00
ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка – EXW 620.00 – 650.00 660.00
Количество (тона) 100.00 150.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка – EXW 550.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

2021

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 10 септември 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400.00 - 410.00 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390.00 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310.00 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320.00 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850.00 - 900.00 -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.22 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1510.00 - N.Q. -
13 Бензин F 67 H лв./хил.л 1681.82 - N.Q. -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1770.06 - 1770.06 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Греси лв./кг 6.85 – 8.50 - 6.85 – 8.50 -
17 Моторни масла лв./хил.л 8600.00 - 8600.00 -
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320.00 -
Центр.курс на БНБ за 10.09.2021 1 USD = 1.65216 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани