Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   7 – 10 март 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 480 680
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 470 N.Q.
3 Царевица
незабавна доставка – DAP 450 500
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 920 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 125
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2000.00 – 2108.33 2000.00 – 2108.33
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2341.67 – 2391.67 2341.67 – 2391.67
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2208.33 – 2341.67 2208.33 – 2341.67
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2059.00 – 2413.00 2059.00 – 2413.00
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2204.29 – 2341.74 2204.29 – 2341.74
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 1000.00 950.00 – 1000.00
16 Антифриз лв./хил.л 3025.00 – 4341.67 3025.00 – 4341.67
17 Спирачна течност лв./хил.л 6000 6000
18 Течност за чистачки лв./хил.л 4200 4200
19 Греси лв./кг 14.40 – 15.60 14.40 – 15.60
20 Литиева грес лв./кг 8.40 – 9.80 8.40 – 9.80
21 Хидравлични масла лв./хил.л 3741.67 – 4450.00 3741.67 – 4450.00
22 Моторни масла 15 W 40 10800.00 – 13700.00 10800.00 – 13700.00
23 Трансформаторни масла лв./хил.л 9000.00 – 9800.00 9000.00 – 9800.00
24 Моторно масло М 10 Д лв./хил.л 3750.00 – 4600.00 3750.00 – 4600.00
25 Моторно масло 10 W 40 лв./хил.л 11400.00 – 15300.00 11400.00 – 15300.00
26 Моторно масло 15 W 40 лв./хил.л 10800.00 – 13700.00 10800.00 – 13700.00
27 Моторно масло 5 W 30 лв./хил.л 15500.00 – 17200.00 15500.00 – 17200.00
28 Моторно масло 5 W 40 лв./хил.л 14200.00 – 16400.00 14200.00 – 16400.00
29 Диференциални масла лв./хил.л 5200.00 – 5341.67 5200.00 – 5341.67
30 Въглища, тип „Донбас“ 930 930
Центр.курс на БНБ за 10.03.2023 1 USD = 1.85316 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

6″>

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  28 февруари – 2 март 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница незабавна доставка – DAP 480 730 2 Фуражна пшеница незабавна доставка – DAP 470 N.Q. 3 Царевица незабавна доставка – DAP 450 500 4 Маслодаен слънчоглед незабавна доставка – EXW 950 N.Q. 5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2159 6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031 7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890 8 Захар, рафинирана N.Q. 1940 9 Техническа сол N.Q. 125 10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2060.00 – 2250.00 2060.00 – 2250.00 11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2310.00 – 2470.00 2310.00 – 2470.00 12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2111.86 – 2296.96 2111.86 – 2296.96 13 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 1000 14 Моторни масла лв./хил.л 6100 6100 15 Пелети, дървесни N.Q. 740 Центр.курс на БНБ за 2.03.2023 1 USD = 1.83062 лева Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 8
21 – 24 февруари 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 490.00 730.00
Количество (тона) 5682.26 5682.26
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 470.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка – DAP 450.00 500.00
Количество (тона) 200.00 150.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 900.00 – 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   7 – 10 февруари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 500 730
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 570
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 560
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 145
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2100.00 – 2208.33 2100.00 – 2208.33
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2475 2475
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2383.33 – 2516.67 2383.33 – 2516.67
13 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2134.10 – 2211.65 2134.10 – 2211.65
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2211.65 2211.65
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 933.33 – 983.33 933.33 – 983.33
16 Пелети N.Q. 1000
Центр.курс на БНБ за 10.02.2023 1 USD = 1.81583 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   31 януари – 3 февруари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 730
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 570
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 560
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 145
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 – 2166.67 2058.33 – 2166.67
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2341.66 – 2450.00 2341.66 – 2450.00
12 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2217.11 – 2360.26 2217.11 – 2360.26
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2313.85 – 2396.07 2313.85 – 2396.07
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 925.00 – 966.67 925.00 – 966.67
15 Пелети N.Q. 1000
Центр.курс на БНБ за 3.02.2023 1 USD = 1.77997 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   24 – 27 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 630
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 570
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 560
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 145
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2016.67 – 2191.67 2016.67 – 2191.67
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2308.33 – 2492.78 2308.33 – 2492.78
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2410.29 – 2620.00 2410.29 – 2620.00
13 Антифриз лв./хил.л 6000.00 – 6950.00 6000.00 – 6950.00
14 Течност за чистачки лв./хил.л 4083.33 4083.33
15 Двигателни масла лв./хил.л 10208.33 10208.33
16 Трансмисионни масла лв./хил.л 13583.33 13583.33
17 Въглища, тип „Донбас“ 950 950
18 Пелети N.Q. 1000
Центр.курс на БНБ за 27.01.2023 1 USD = 1.79516 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   17 – 20 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 630
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 570
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 560
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Техническа сол N.Q. 145
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2062.50 – 2160.00 2062.50 – 2160.00
11 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 2680 2680
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2337.50 – 2430.00 2337.50 – 2430.00
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 980.00 950.00 – 980.00
14 Греси лв./кг 14.46 14.46
15 Хидравлични масла лв./хил.л 9375 9375
16 Моторни масла лв./хил.л 5400 5400
17 Двигателни масла лв./хил.л 9541.67 9541.67
18 Добавка Adblue лв/ хил.л 4083.33 4083.33
19 Диференциални масла лв./хил.л 8250 8250
20 Пелети N.Q. 1000
Центр.курс на БНБ за 20.01.2023 1 USD = 1.80844 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 13 януари 2023 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 620
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 570
3 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 560
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 930 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Брашно, бяло, тип 500 N.Q. 890
8 Захар, рафинирана N.Q. 1940
9 Олово 2600 2600
10 Цинк 3770 3770
11 Техническа сол N.Q. 145
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2408.33 2408.33
13 Пелети 750 750
Центр.курс на БНБ за 13.01.2023 1 USD = 1.81566 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 1
03 – 06 януари 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP N.Q. 660.00
Количество (тона) 0.00 10000.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   13 – 16 декември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 716.00 – 726.00 716.00 – 726.00
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 950 N.Q.
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
7 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
8 Техническа сол N.Q. 145
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 2158.33 – 2230.00 2158.33 – 2230.00
10 Бензин А-100 H лв./хил.л 2334.58 – 2475.00 2334.58 – 2475.00
11 Дизелово гориво лв./хил.л 2313.66 – 2667.65 2313.66 – 2667.65
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2475.00 – 2622.65 2475.00 – 2622.65
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2321.00 – 2577.55 2321.00 – 2577.55
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 925.00 – 941.67 925.00 – 941.67
15 Котелно гориво N.Q. 1200
16 Антифриз лв./хил.л 4520.00 – 7240.00 4520.00 – 7240.00
17 Течност за чистачки – лятна лв./хил.л 1810.00 – 3980.00 1810.00 – 3980.00
18 Течност за чистачки – зимна лв./хил.л 6510 6510
19 Литиева грес лв./кг 14.83 14.83
20 Трансформаторни масла лв./хил.л 5000 5000
Центр.курс на БНБ за 16.12.2022 1 USD = 1.84147 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  6 – 9 декември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP N.Q. 660
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 950 N.Q.
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 2398
5 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
6 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
7 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
8 Техническа сол N.Q. 145
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 2275.00 – 2366.67 2275.00 – 2366.67
10 Дизелово гориво лв./хил.л 2350.05 – 2433.10 2350.05 – 2433.10
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2633.33 – 2725.00 2633.33 – 2725.00
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2253.00 – 2810.00 2253.00 – 2810.00
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 991.67 – 1170.00 991.67 – 1170.00
14 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 2158.95 2158.95
15 Въглища, тип „Донбас“ 900 900
16 Пелети, насипно 850.00 – 980.00 850.00 – 980.00
17 Дърва за огрев лв./куб.м 180 180
Центр.курс на БНБ за 9.12.2022 1 USD = 1.85933 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 48
29 ноември – 2 декември 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP N.Q. 660.00
Количество (тона) 0.00 10000.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 615.00 N.Q.
Количество (тона) 73000.00 0.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка – EXW 950.00 N.Q.
Количество (тона) 500.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 септември 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 680 749
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Фуражен eчемик
незабавна доставка – DAP N.Q. 665
4 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 650
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – EXW 1000 N.Q.
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 3330
7 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
10 Скрап от мед 6000 6000
11 Скрап от черни метали 170.00 – 290.00 170.00 – 290.00
12 Техническа сол N.Q. 150
13 Морска сол N.Q. 400
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 2558.33 – 2575.00 2558.33 – 2575.00
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2858.35 2858.35
16 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 3025 3025
17 Дизелово гориво лв./хил.л 2400.00 – 2775.00 2400.00 – 2775.00
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2851.55 2851.55
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 1000
20 Котелно гориво N.Q. 1200
21 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 4332.81 – 4489.37 4332.81 – 4489.37
22 Моторни масла лв./хил.л 9725 9725
23 Двигателни масла лв./хил.л 7340 7340
24 Пелети, дървесни N.Q. 850
Центр.курс на БНБ за 16.09.2022 1 USD = 1.95740 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 749
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Фуражен eчемик
незабавна доставка – DAP N.Q. 665
4 Царевица
незабавна доставка – DAP N.Q. 650
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – DAP 1200 N.Q.
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 3330
7 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
10 Техническа сол N.Q. 150
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1790.00 – 2970.00 1790.00 – 2970.00
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2716.67 – 3195.00 2716.67 – 3195.00
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2630.17 – 3000.00 2630.17 – 3000.00
14 Котелно гориво N.Q. 1500
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 3770.04 3770.04
16 Моторни масла лв./хил.л 4350.00 – 4590.00 4350.00 – 4590.00
17 Пелети, дървесни N.Q. 750
Центр.курс на БНБ за 26.08.2022 1 USD = 1.96172 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 740
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Фуражен eчемик
незабавна доставка – DAP N.Q. 665
4 Царевица
незабавна доставка – EXW 550 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 3330
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
8 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
9 Техническа сол N.Q. 150
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2630.00 – 2690.00 2630.00 – 2690.00
11 Бензин А-98 H лв./хил.л 2830 2830
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2990 2990
13 Дизелово гориво лв./хил.л 2100.00 – 2820.00 2100.00 – 2820.00
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2648.45 – 2846.09 2648.45 – 2846.09
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1008.33 – 1050.00 1008.33 – 1050.00
16 Котелно гориво N.Q. 1500
17 Дърва за огрев лв./куб.м 160 160
Центр.курс на БНБ за 19.08.2022 1 USD = 1.92163 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   9 – 12 август 2022 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 637 740 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – DAP 615 N.Q.
3 Фуражен eчемик
незабавна доставка – DAP N.Q. 665
4 Царевица
незабавна доставка – EXW 550 N.Q.
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. 3330
6 Слънчоглед, белен N.Q. 3031
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 5.8
8 Консерва от свинско в собствен сос лв./кг 8.72 8.72
9 Консерва от русенско варено лв./кг 5.24 5.24
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.27
11 Пластмасови отпадъци 3.6 3.6
12 Техническа сол N.Q. 150
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2680.00 – 2742.00 2680.00 – 2742.00
14 Авиационен керосин JET А1 лв./хил.л 2579 2579
15 Дизелово гориво лв./хил.л 2816.67 – 2850.00 2816.67 – 2850.00
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2456.25 – 2515.66 2456.25 – 2515.66
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 1020.00 – 1040.00 1020.00 – 1040.00
18 Котелно гориво N.Q. 1500
19 Дърва за огрев лв./куб.м 130 N.Q.
Центр.курс на БНБ за 12.08.2022 1 USD = 1.89188 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 31
2 – 5 август 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 580.00 – 637.00 750.00
Количество (тона) 121650.00 10000.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка – DAP 615.00 N.Q.
Количество (тона) 73000.00 0.00
ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка – EXW 620.00 – 650.00 660.00
Количество (тона) 100.00 150.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка – EXW 550.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

2021

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 10 септември 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400.00 410.00
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390.00 N.Q.
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310.00 N.Q.
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320.00 N.Q.
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850.00 900.00
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. 2.5
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. 2200
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. 3.9
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. 2250
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. 0.22
11 Техническа сол N.Q. 150
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1510.00 N.Q.
13 Бензин F 67 H лв./хил.л 1681.82 N.Q.
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1770.06 1770.06
15 Котелно гориво N.Q. 630
16 Греси лв./кг 6.85 – 8.50 6.85 – 8.50
17 Моторни масла лв./хил.л 8600.00 8600.00
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. 320.00
Центр.курс на БНБ за 10.09.2021 1 USD = 1.65216 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани