Category: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Иновативни сортове от Синджента обещават успешна реколта в зеленчукопроизводството през 2024 г.

Иновативни сортове от Синджента обещават успешна реколта в зеленчукопроизводството през 2024 г.

Производството на зеленчуци в България е един от секторите в земеделието, който се сблъсква със сериозни предизвикателства и тази тенденция се очертава да продължи и през 2024 г. Основните притеснения са свързани с два фактора – липсата на работна ръка и климатичните промени, които пряко влияят на реколтата. За това и най-логичното решение е земеделците да инвестират в сортове, които […]

Read more ›
Брюксел разреши глифозата до 2033 г.

Брюксел разреши глифозата до 2033 г.

След като Съвета на ЕС и Постоянният комитет на Европейската комисия по растенията, животните, храните и фуражите (SCOPAFF) не успяха да решат категорично дали да бъде удължен срока за употребата на глифозат, Апелативният комитет на ЕК се произнесе положително в края на миналата седмица. Така срокът за употреба на активното вещество глифозат, което участва в десетки търговски наименования на хербициди, […]

Read more ›
Склад за торове на ИМБО - гр. Раковски

Предлага се въвеждането на цифрови етикети за торовете от ЕС

Търговецът ще е длъжен да осигури за земеделските производители и физически етикети Днес Съветът прие своята позиция относно предложения регламент за цифровото етикетиране на ЕС продукти за наторяване. Това предложение, което изменя Регламент (ЕС) 2019/1009, има за цел да подобри четливостта на етикетите, което води до по-ефективно използване на продуктите за наторяване, и да опрости задълженията за етикетиране за доставчиците, като […]

Read more ›
Земеделският министър обяснява защо България е гласувала „въздържал се“ относно  глифозата

Земеделският министър обяснява защо България е гласувала „въздържал се“ относно глифозата

Според Кирил Вътев решението за по-нататъшната съдба на това активно вещество трябва да е експертно На 13 октомври 2023 г. България е гласувала „въздържал се“ на предложението на ЕК за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат на заседанието на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секция ПРЗ – законодателство. Това отговаря земеделският министър Кирил Вътев на въпрос […]

Read more ›
Гл. ас. Г. Пасев, ИЗК „Марица“: Вирусът ToBRFV при доматите е стабилен, лесно се разпространява, трудно се унищожава

Гл. ас. Г. Пасев, ИЗК „Марица“: Вирусът ToBRFV при доматите е стабилен, лесно се разпространява, трудно се унищожава

Най-сигурната борба срещу него е създаването на устойчиви сортове Гл. ас. д-р Ганчо Пасев е вирусолог, участвал в няколко значими европейски проекти за опазване на биологичното наследство. Той работи в Института по зеленчукови култури „Марица“ от 2007 година. Д-р Пасев е сред най-запознатите с вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV), който все по-често се среща у нас. […]

Read more ›