Category: Новини от агроминистерството

МЗХ отваря прием на заявления за мерки 10 и 11 от ПРСР

МЗХ отваря прием на заявления за мерки 10 и 11 от ПРСР

Министерство на земеделието и храните отваря прием на заявления за агроекологични плащания и биологично земеделие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).  Това става със заповед на министъра на земеделието д-р Георги Тахов. От 15 май 2024 г.  се  обявява прием на заявления за плащане по изпълнявани ангажименти по […]

Read more ›
Г. Тахов: През юни отваряме инвестиционните мерки за фермери и преработватели 4.1 и 4.2

Г. Тахов: През юни отваряме инвестиционните мерки за фермери и преработватели 4.1 и 4.2

До 15 май ще бъде изплатено окончателно основното подпомагане на доходите за устойчивост, каза при откриването на БАТА АГРО земеделският министър През месец юни ще отворим прием по две инвестиционни мерки от ПРСР на стойност 160 милиона лева.  Приемите  ще са по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие […]

Read more ›
От юли нататък МЗХ ще отвори приеми за инвестиции за млади, нови и малки фермери

От юли нататък МЗХ ще отвори приеми за инвестиции за млади, нови и малки фермери

Зам.-министър Таня Георгиева откри фестивала на ягодата в Кричим „Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 % спрямо 2020 г. Земеделските стопани от района са първи в производството и предлагането на ягоди на пазара“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на 2-рото издание на фестивала на ягодата в гр. […]

Read more ›
Инфлуенца във ферма с патици в Хасковско

Инфлуенца във ферма с патици в Хасковско

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на ИнфлуенцаА (грип) в птицевъден обект за отглеждане на патици мюлари в с. Константиново, общ.Симеоновград, обл. Хасково. В обекта се отглеждат около 6300 бр. патици. Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, вкоято попадат следните населени места в област Хасково: общ. Симеоновград- с. Константиново; общ. Харманли– с. Поляново. В […]

Read more ›
Три лозаро-винарски интервенции ще бъдат отворени за приеми през юни и юли

Три лозаро-винарски интервенции ще бъдат отворени за приеми през юни и юли

От 15 май до 15 юни ще започне и прием по „Застраховане на реколтата“ с бюджет от 800 хил. лв. Близо 200 млн. лв. е бюджетът за инвестиции в лозаро-винарския сектор, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 23-27 г. Средствата са за четирите години – 2024 г., 2025 г., 2026 г., 2027г.”. Това заяви […]

Read more ›