Category: Законодателство

Ясни са условията за участие в интервенции на организации/асоциации на производители

Ясни са условията за участие в интервенции на организации/асоциации на производители

Обнародвана е Наредба № 13 за сдруженията в секторите Плодове и зеленчуци и Мляко и млечни продукти В днешния брой №78 на „Държавен вестник“ от 12 септември 2023 г. е обнародвана Наредба №13 за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове […]

Read more ›
Разсад на карфиол

Променят Наредба №3 за интервенциите под формата на директни плащания

Производителите на зеленчуци могат да кандидатстват за обвързана подкрепа и с фактури/касови бележки за закупените семена и посадъчен материал „Ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ.“ Това е един от добавените текстове (в чл. 84, ал.1) към Проекта […]

Read more ›
Обнародвано е постановлението, с което ДФЗ получава 170 млн. лв. за подкрепа на стопаните

Обнародвано е постановлението, с което ДФЗ получава 170 млн. лв. за подкрепа на стопаните

В днешния брой на „Държавен вестник“ от 5 септември 2023 г. е обнародвано постановлението, с което ДФ „Земеделие“ получава 170 милиона лева. То влиза в сила от днес. Средствата са за „осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за […]

Read more ›
С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

Процедурата за обезщетение на собствениците на животновъдни обекти, засегнати от заразно заболяване, се ускорява и подобрява. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване. Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент […]

Read more ›
Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №4 предлага между 25 септември и 9 октомври 2023 г. да се поправят грешки или да се внесат документи през СЕУ „В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, т. 27 ит. 30 могат да […]

Read more ›