Category: Законодателство

Закон: До 30 дни търговецът трябва да плати на доставчика на селскостопански и хранителни стоки

Закон: До 30 дни търговецът трябва да плати на доставчика на селскостопански и хранителни стоки

Комисията за защита на конкуренцията може да наложи имуществени санкции до 300 000 лв. за нелоялни практики на купувач До 30 дни след след датата на доставка или след изтичане на договорения срок за доставка купувачите са задължени да платят селскостопанските и хранителни продукти, които са получили. Забранено е на купувача, ако е поръчал доставка на нетрайни продукти, да се откаже от […]

Read more ›
Влиза в сила Наредба 5 за реда, по който се одобряват продуктите за растителна защита

Влиза в сила Наредба 5 за реда, по който се одобряват продуктите за растителна защита

За професионалните продукти срокът на разрешаване е 4 месеца, ако идват от държава членка на ЕС, за подновяване е 3 месеца. За продукти с нисък риск такси не се заплащат Днес, 23 февруари, е обнародвана и влиза в сила Наредба 5 за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ). Тя урежда реда, по който се разрешава […]

Read more ›
Помирителна комисия по храните ще решава извънсъдебни спорове между оператори

Помирителна комисия по храните ще решава извънсъдебни спорове между оператори

Опитен юрист ще води заседанията, които трябва да приключат с подписване на споразумение между спорещите страни Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните ще решава извънсъдебни спорове между бизнесоператори, включително за спазването на добрите практики и избягването на нелоялни търговски практики. Правилникът е обнародван в 15-ти брой на „Държавен вестник“ (19 февруари 2021)и вече е в […]

Read more ›
Обнародван е Законът за пчеларство, а с него и промени в други три закона

Обнародван е Законът за пчеларство, а с него и промени в други три закона

Пчеларство Създаването на Съвет по пчеларство към министъра на земеделието е залегнало в промените в Закона за пчеларство, които са обнародвани в днешния 13-ти брой на „Държавен вестник“ от 16 февруари 2021 г. В Заключителните разпоредби са направени изменения и допълнения на три закона – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за храните и Закон за водите. В състава […]

Read more ›
Полигонът край с. Поповица, Пловдивско

4,1 млн. лв. се прехвърлят с постановление към Агенцията за борба с градушките

С Постановление №38 правителството разпределя разходи от бюджета на аграрното министерство за Изпълнителната агенция за борба с градушките в размер на 4 100 000 лева. Средствата са за доставка на противоградови ракети за пролетно-летния сезон през 2021 г. Постановлението одобрява допълнителни разходи на държавния бюджет за последиците от бедствия в размер на 14,5 млн. лева. За отстраняване на щети по […]

Read more ›