Post Tagged with: "биологични оператори"

Новият регистър за биологични оператори стартира с 14 контролиращи лица

Новият регистър за биологични оператори стартира с 14 контролиращи лица

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, съобщиха от МЗХГ. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз. От днес, 19 август, контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и […]

Read more ›
Електронен подпис или ПИК от НАП стават задължителни за всички, свързани с биологичното производство

Електронен подпис или ПИК от НАП стават задължителни за всички, свързани с биологичното производство

Персонален електронен подпис или Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, стават задължителни за всеки, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти, съобщава земеделското министерство. Причината за това ново изискване е заложена в чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС). Според текста всеки оператор и/или подизпълнител, […]

Read more ›