Post Tagged with: "биологично производство"

Експерти на МЗХ участваха в информационен ден за биопроизводители

Експерти на МЗХ участваха в информационен ден за биопроизводители

Експерти от Министерство на земеделието и храните участваха в информационен ден на тема „Биологичното производство в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. – Кампания 2023 г.“. Събитието бе организирано от Българска асоциация биопродукти съвместно с МЗХ в София. Инициативата има практическа насоченост, чиято цел е да се отговори на въпроси и казуси на земеделските стопани […]

Read more ›
Национална цел: 10% от използваната земя у нас да стане био площ до 2030 г.

Национална цел: 10% от използваната земя у нас да стане био площ до 2030 г.

Публикуван е Проект на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г. До 2030 г. площите заети с биологично производство да станат 10% от използваната земеделска площ (ИЗП) в страната. Това е една ог големите цели, заложени в Проекта на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г. Целта е амбициозна, като се има предвид, че […]

Read more ›
Проектонаредба: Субсидиите за биологично производство ще са от €177,51/ха за зърнено-бобови до €1182,70 за овощни

Проектонаредба: Субсидиите за биологично производство ще са от €177,51/ха за зърнено-бобови до €1182,70 за овощни

В обвързаното подпомагане за оранжерии ставката е една, но ако производството е биологично ставките за различни за отопляеми и за неотопляеми оранжерии Биологичните пчелари получават от  1 595 евро на стопанство при 20 до 80 пчелни семейства и по 10 635 евро за 201 до 500 Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ казва, […]

Read more ›
До 14 май биопроизводителите могат да кандидатстват за европейски награди

До 14 май биопроизводителите могат да кандидатстват за европейски награди

На 14 май изтича срокът за кандидатстване за наградите за биологично производство, които са част от Плана за действие на Европейския съюз за развитието на биологичното производство. Те се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Наградите имат за цел да отличат най-добрите и най-иновативните участници в биологичното […]

Read more ›
Двудневен семинар за обучение на контролиращите биопроизводството организира МЗм

Двудневен семинар за обучение на контролиращите биопроизводството организира МЗм

Участниците бяха започнати с новото законодателство, засягащо сектора Обучение на представители на контролиращите лица на тема: „Законодателни изисквания в биологичното производство“ се проведе в Министерството на земеделието. Нормативната рамка за сектора беше представена от експерти от дирекция „Биологично производство“. Целта бе да се повишат знанията и уменията на всички страни, отговорни за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство […]

Read more ›