Post Tagged with: "вода"

ДФЗ: Всички проекти за водоснабдяване в селата по мярка 7.2 са одобрени

ДФЗ: Всички проекти за водоснабдяване в селата по мярка 7.2 са одобрени

35 проектни предложения са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ […]

Read more ›
Зад чаша кафе стоят 132 литра вода, зад килограм стекове 15 400 литра, зад зеленчуци 322 литра

Зад чаша кафе стоят 132 литра вода, зад килограм стекове 15 400 литра, зад зеленчуци 322 литра

 От всичките 1,386 милиарда кубически километра вода на земята, хората използват едва 1% Обмисля се въвеждането на етикет, който показва какъв е водният отпечатък на всяка стока Колко вода е необходимо за приготвяне на чаша кафе? Много повече от една чаша. Една чаша кафе изисква 132 литра вода, според изчисленията на Water Footprint Network – платформа, която има за цел да насърчава устойчивото използване на прясна […]

Read more ›
Къде отива водата на планетата? Килограм зеленчуци гълта 200 литра, пържола 15 000, кафе 19 000

Къде отива водата на планетата? Килограм зеленчуци гълта 200 литра, пържола 15 000, кафе 19 000

Въпреки че 70% от земята е покрита с вода, по-малко от 1% от останалите запаси са годни за пиене и отглеждане на селскостопански култури и животни „Години наред се водеха войни за петрол“, заяви вицепрезидентът на САЩ Камала Харис по -рано тази година. „След кратко време те ще се бият над водата.“ Като се има предвид, че повече от 70% от […]

Read more ›
Турският язовир Илису, който бе пуснат в експлоатация през 2020 г., намали водотока на река Тигър, кято надолу върви към Сирия, Ирак и Иран

Идва ред на войните за вода

До 2030 г. 700 милиона души ще се разселят по света заради недостиг на вода. Най-конфликтните точки са в Африка – заради Сини Нил, между Турция, Сирия и Ирак – заради Тигър и Ефрат, между Китай и Индия заради река Инд Един от най-ценните природни ресурси – водата, се подценява вече три десетилетия от всички български правителства. Дори глобалното затопляне, […]

Read more ›
Световен ден на водата – наводнения и суши в света, и 230 хил. дка поливна земя в България

Световен ден на водата – наводнения и суши в света, и 230 хил. дка поливна земя в България

Днес е Световният ден на водните ресурси. Към 2030 година светът ще се сблъска с глобален дефицит на вода, пише в ежегодния си доклад ЮНЕСКО, публикуван по случай днешния Световен ден на водните ресурси. Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода. Достъпът до чиста питейна вода е сред основните човешки права според организацията. Как е […]

Read more ›