Post Tagged with: "гори"

Мярката за възстановяване на горите се отваря през март

Мярката за възстановяване на горите се отваря през март

До месец отваряме приема по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони, съобщи зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща с д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. По думите й за другата горска мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” се чака отговор от […]

Read more ›
4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

Промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – това бе една от темите на 4-то заседание на работната група.

Read more ›
Горите получени с рушвети ще се връщат или доплащат

Горите получени с рушвети ще се връщат или доплащат

България чака санкции от Европейската комисия заради заменките с гори, извършени при управлението на тройната коалиция.

Read more ›