Post Tagged with: "групи и организации"

На среща в МЗХ Българска аграрна камара поиска яснота за данъчния статут на групи и организации

На среща в МЗХ Българска аграрна камара поиска яснота за данъчния статут на групи и организации

Кредитиране на обединения на производители от ББР и създаване на Гаранционен фонд бяха другите теми в разговора със зам.-министър Александър Йоцев „Обединяването на земеделските производители в признати групи и организации е от основните приоритети за екипа на Министерство на земеделието и храните. Стремежът е да се прилагат политики и инструменти, с които да бъдат насърчавани всички форми на коопериране без […]

Read more ›
Мярка 9: Ако група очаква министърът да я признае, да се моли това да е преди 21 август

Мярка 9: Ако група очаква министърът да я признае, да се моли това да е преди 21 август

Ако група или организация на производители са в процедура да бъдат признати като такива от земеделския министър, може да имат, но може и да нямат шанс да кандидатстват по мярка 9, която касае подпомагането на сдружени земеделци. Всичко зависи от това кога министърът ще се произнесе за признаването в летния отпускарски сезон. Срокът за произнасяне е 3-месечен. Такъв е преразказаният […]

Read more ›