Post Tagged with: "допълнения"

Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Бенефициерите общини ще предоставят банкови гаранции за 100% от авансовите плащания по ПРСР МЗХ предлага допълнения в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават […]

Read more ›