Post Tagged with: "ДФЗ"

Лихвата по нови заеми от ДФЗ за ферми и пчелари пада от 6% на 5%

Лихвата по нови заеми от ДФЗ за ферми и пчелари пада от 6% на 5%

Намалението е в отговор на искането на браншови организации кредитите да станат по-достъпни и евтини С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ годишният лихвен процент за новоотпусканите пряко от фонда кредити е намален от 6% на 5%. Облекчените лихвени условия ще се прилагат за новоотпусканите от ДФЗ през 2014 г. кредити по схемата за инвестиции в селското стопанство и […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ вече ще рефинансира кредити до 1 млн. лв по 9 мерки

Фонд „Земеделие“ вече ще рефинансира кредити до 1 млн. лв по 9 мерки

ДФЗ е ангажирал ресурс за над 102 млн. лева за алтернативно финансиране на 454 кредита. Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” реши да увеличи максималният размер на рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по 9 мерки. Таванът вече е 1 000 000 лв., а не 750 000 лв., както бе досега […]

Read more ›
Животновъди получиха
днес националните доплащания за животни

ДФ „Земеделие“ изплати над 33,1 млн. лв. национални доплащания за животни

Днес по сметките на животновъдите са били преведени 33 129 696 лева. Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) е превел 18,8 млн. лв. по Схемата за национални доплащания за говеда и биволи и още над 10,4 млн. лв. по Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки. Това е третият транш от националните доплащания за животни след като през октомври […]

Read more ›
По Националната пчеларска програма вече са подадени 1833 заявления

По Националната пчеларска програма вече са подадени 1833 заявления

1833 заявления по Националната пчеларска програма вече са подадени, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Приемът беше по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. и продължи от 8 до […]

Read more ›