Post Tagged with: "еко схеми"

До края на годината кандидатите по две еко схеми – за торене и за пестициди, предоставят електронна фактури

До края на годината кандидатите по две еко схеми – за торене и за пестициди, предоставят електронна фактури

Разходооправдателните документи трабвя да са издадени в периода 1 юли 2022 г. – 30 юни 2023 г. До 31 декември кандидатите, подали планове за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), следва […]

Read more ›
Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Кандидатите по схемата за намаляване на пестициди са надхвърлили очакваните площи с 460%. Най-слабо е участието по интервенциите за биоразнообразието В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, най-напред обобщи които еко схеми са […]

Read more ›
Димитричка Търпанова съветва стопаните на плодове непременно да кандидатстват по 3 еко схеми в Кампания 2023

Димитричка Търпанова съветва стопаните на плодове непременно да кандидатстват по 3 еко схеми в Кампания 2023

Димитричка Търпанова, един най-компетентните браншовици в сферата на аграрното законодателство, нормативите и Стратегическия план, изпрати свои препоръки към производителите на плодове. Тя смята, че стопаните не са достатъчно информирани за възможностите за подпомагане, които дава Стратегическия план. Кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащани по еко схеми и интервенции е предложено да бъде удължено до 21 юли според проекта за […]

Read more ›