Post Tagged with: "електронен подпис"

Видео показва на пчеларите как да заявят електронно участие по интервенцията

Видео показва на пчеларите как да заявят електронно участие по интервенцията

От днес до 26 юли се кандидатства единствено с електронен подпис Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството в Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, относно подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и […]

Read more ›
Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

При кандидатстване за второ плащане по инвестиционната мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не се изисква електронен подпис. Бенефициентите трябва само да попълнят искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020. Това е записано в проекта на заповед на земеделския заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Георги Събев, публикуван на сайта на […]

Read more ›
Електронният подпис вече струва 33 лева за нови потребители

Електронният подпис вече струва 33 лева за нови потребители

Цената за издаване и управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за физически лица, предлаган от доставчика на удостоверителни услуги на държавната фирма „Информационно обслужване“ АД StampIT, вече e 12 лв. и ще важи за период 3 години. Електронният подпис предоставя едно от най-високите нива на сигурност на личните данни. Националният системен интегратор предлага електронния подпис за тригодишния период […]

Read more ›
Електронен подпис или ПИК от НАП стават задължителни за всички, свързани с биологичното производство

Електронен подпис или ПИК от НАП стават задължителни за всички, свързани с биологичното производство

Персонален електронен подпис или Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, стават задължителни за всеки, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти, съобщава земеделското министерство. Причината за това ново изискване е заложена в чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС). Според текста всеки оператор и/или подизпълнител, […]

Read more ›