Post Tagged with: "електронни описи"

Публикувани са образци на електронни описи, с които стопаните на плодове и зеленчуци ще заявят обвързана подкрепа

Публикувани са образци на електронни описи, с които стопаните на плодове и зеленчуци ще заявят обвързана подкрепа

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, изискуеми по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения за Кампания 2023. Кандидатите по интервенциите Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – (ИП), Обвързано с производството […]

Read more ›