Post Tagged with: "заповед"

Никол Класки, на 35 г., е основател на „ХОРА”, организация в Кьолн, занимаваща се с загуба на храна и разваляне на храна, работа с фермери и приемане на храна, която за големите вериги супермаркети не са достатъчно красиви

Предложени са промени в министерските заповеди за приеми по мярка 6.1 през 2021 и 2022 г.

Допуска се назначаването на втори ръководител, ако бенефициентът е жена, която при изпълнението на проекта, става майка Днес на сайта на земеделското министерство са публикувани за обществено обсъждане два проекта. Единият е Проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за […]

Read more ›
Лозарите, заявили през 2024 г. загуба на доход, ще получат по 0,75 лв./кг грозде

Лозарите, заявили през 2024 г. загуба на доход, ще получат по 0,75 лв./кг грозде

Със заповед на земеделския министър Кирил Вътев и определено обезщетението за лозари, заявили през финансовата 2024 г. загуба на доход. Те ще получат по 0,75 лв. за килограм винено грозде.

Read more ›
Обнародвана е заповедта за окончателния слой „Физически блокове“

Обнародвана е заповедта за окончателния слой „Физически блокове“

Тя, заедно със заповедта за слой „Постоянно затревени площи“, подлежат на обжалване в 14-дневен срок Със Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, […]

Read more ›
БАБХ ще обжалва съдебно решение за отмяна на заповед „Евролаб 2011“ да освободи  помещения

БАБХ ще обжалва съдебно решение за отмяна на заповед „Евролаб 2011“ да освободи помещения

БАБХ ще обжалва решението на Административен съд – София град, с което се отменя заповедта на областния управител на Хасково от месец февруари 2023 г. С въпросната заповед фирмата „Евролаб 2011“ беше задължена да освободи държавни помещения на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха от агенцията тази вечер. Агенцията по храните не е основна страна по делото за действията на областния […]

Read more ›
МЗХ се задвижи: Скоро ще бъде издадена заповед с такса за добив на диворастящи гъби и плодове

МЗХ се задвижи: Скоро ще бъде издадена заповед с такса за добив на диворастящи гъби и плодове

Със съвместни действия ще направим възможен добива на недървесни горски продукти през новия сезон. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов по време на среща с представители на неправителствени организации на ловците, преработвателите и търговците на трюфели и горски гъби, която се проведе в МЗХ. Срещата на браншовите организации от сектора в МЗХ се състоя след […]

Read more ›