Post Tagged with: "заповед"

С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.) Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро […]

Read more ›
МЗХ обяви областите и бедствията, заради които фермерите ще получат държавна помощ

МЗХ обяви областите и бедствията, заради които фермерите ще получат държавна помощ

Със заповед на земеделския министър Кирил Вътев, предшестван от доклад, са обявени неблагоприятните климатични събития през годината, областите, в които има пострадали земеделски стопани и културите с поражения. Производителите ще бъдат компенсирани за претърпените загуби, ако са одобрени за държавната помощ по схемата. – Бедствено положение буря/буря с градушка, проливен/пороен/непрекъснат дъжд с наводнение/бурен вятър с градушка са обявени в областите […]

Read more ›
Фермерският пазар в Пловдив до художествена галерия на главната улица няма да кандидатства по 16.4

Обединение „Български фермерски пазари“ поиска БАБХ да отмени забраната за продажби на яйца, млечни и месни продукти

Забраната от 10 ноември за пазарна продажба на стоки с животински произход е с неопределен срок, не е аргументирана и ще ни причини загуби, заявяват в писмо до БАБХ, премиера, министъра на земеделието и омбудсмана от обединението Обединение „Български фермерски пазари“ се обявиха против заповедта на директора на БАБХ д-р Светозар Патарински за пълна забрана на дейността на пазарите в […]

Read more ›
Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Със заповед от 18 октомври т.г., но публикувана вчера, 14 ноември, земеделският министър Кирил Вътев отменя заповед № РД 09-159 от 2 март 2022 г. на министъра на земеделието Иван Иванов. С въпросната заповед от миналата година е утвърдена Методика по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. В методиката е записано, че плащанията по мярка се извършват в периода […]

Read more ›
Проектът на заповед за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ще се обсъжда до 2 ноември

Проектът на заповед за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ще се обсъжда до 2 ноември

Проект на Заповед за увеличаване на бюджета по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с прием от 2021 г. е публикуван на страницата на МЗХ от вчера. До 2 ноември ще продължи общественото обсъждане, след което заповедта ще бъде обнароднава и новите бенефициенти ще могат да подпишат дововори с ДФ „Земеделие“. Както вчера информира заместник-министър Таня Георгиева, новото увеличение на […]

Read more ›