Post Tagged with: "заявления"

От днес животновъдите заявяват пашуване в националните паркове „Централен Балкан“и „Рила“

От днес животновъдите заявяват пашуване в националните паркове „Централен Балкан“и „Рила“

Със заповеди на директорите на националните паркове „Централен Балкан“, „Пирин“ и „Рила“ на 23 май бяха утвърдени годишните планове за пашуване и ползване на сено. Парк „Централен Балкан“ публикува и график за подаване на заявления за паша по парковите офиси. Подаването на заявления по електронен път може да се извърши от 27 до 29 май. Графикът: Срокът за подаване на […]

Read more ›
Стопани могат да заявят от утре подпомагане по две интервенции

Стопани могат да заявят от утре подпомагане по две интервенции

От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.). Земеделските стопани ще могат да […]

Read more ›
Най-голям е броят на зърнопроизводителите със стопанства до 500 дка, до 1000 дка и до     6 000 дка

Най-голям е броят на зърнопроизводителите със стопанства до 500 дка, до 1000 дка и до 6 000 дка

Малко над 28 млн. дка са площите, заети с пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица през 2023 г. Като се добавят и други култури, които се отглеждат на по-малки площи като лимец, спелта, ръж, овес, просо, ориз и други, общият размер се увеличава на 28 835 650 дка. В посочените числа не влизат обработваемите земи на земеделци с повече от […]

Read more ›
За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

Заявленията ще се приемат до 1 декември От 27 ноември 2023 г. се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба […]

Read more ›
До 27 ноември стопаните на трайни насаждения заявяват помощ за зимни пръскания

До 27 ноември стопаните на трайни насаждения заявяват помощ за зимни пръскания

Помощта е 14 лв./дка с ДДС, плащане – до 20 декември От 13 ноември до 27 ноември 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. […]

Read more ›