Post Tagged with: "Институт"

Нов аналитичен институт ще подпомага Министерството на финансите

Нов аналитичен институт ще подпомага Министерството на финансите

Той ще е второстепенен разпоредител на средства, директорът ще се назначава от финансовия министър Правителството прие постановление за създаване на Институт за анализи и прогнози към Министерството на финансите и за приемане на неговия устройствен правилник. Причината за създаването му е установената липса в системата на Министерството на финансите на изградена специализирана административна структура, която да изпълнява функции на единен […]

Read more ›
Институт за продоволствена сигурност ще се създаде към Тракийския университет

Институт за продоволствена сигурност ще се създаде към Тракийския университет

Към Тракийския университет в Стара Загора ще се създаде Институт за продоволствена сигурност, реши правителството. Институтът ще разработва, усъвършенства и прилага научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор в България. Основната цел е да се осигури висок икономически резултат. Новосформираното звено ще играе стратегическа роля в намирането на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите […]

Read more ›
Западна Европа изкупува семената фъстъци на института в Садово

Западна Европа изкупува семената фъстъци на института в Садово

Западноевропейските държави са основните купувачи на семената фъстъци, създадени в Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ в Садово. „Към 90% от семената отиват към клиенти от Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Испания и Португалия“, съобщи директорът на института доц.  Катя Узунджалиева. Очаква се и у нас фермерите да се върнат към производството на фъстъци, което доскоро бе затихващо. Надежда за […]

Read more ›
Одобрени са проекти на 3 държавни институции към МЗХГ на обща стойност от малко над 9 млн. лв.

Одобрени са проекти на 3 държавни институции към МЗХГ на обща стойност от малко над 9 млн. лв.

Те са кандидатствали по подмярка 5.1 от ПРСР през тази и миналата година Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. от приемите […]

Read more ›
Новият зам.-министър Георги Събев и председателят на Селскостопанска академия Мартин Банов (отляво на дясно) в института в Садово

Четвъртият земеделски зам.-министър гостува в Деня на фермера на ИРГР в Садово

Министър Бозуков освободи трима директори на горски предприятия Неоповестеният още от правителството четвърти заместник-министър на земеделието имаше своята първа делова изява в деня на фермера, който се проведе днес в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ в град Садово. Георги Събев прочете приветствие от министър проф. Христо Бозуков с признателност към труда на научния състав на института. По-късно Георги […]

Read more ›