Post Tagged with: "ИСАК"

Системата за електронни услуги влиза в Наредбата за ИСАК, променят кодове за земята

Системата за електронни услуги влиза в Наредбата за ИСАК, променят кодове за земята

Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ-РА влиза в Наредба 105 от 2006 г. за ползване на Интегрираната система за администриране и контрол – ИСАК. Измененията в Наредба 105 са обнародвани в днешния 11 брой на „Държавен вестник“ от 9 февруари 2021. За СЕУ е написана нова Глава 7, в която  се посочва, че системата съдържа данни и възможност за идентификация […]

Read more ›
Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Променят наредбата за поддържането на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) внася някои промени в нормите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Новият документ въвежда […]

Read more ›
Законопроект: За инвестиционните мерки се кандидатства през ИСУН, за компенсаторните – през ИСАК

Законопроект: За инвестиционните мерки се кандидатства през ИСУН, за компенсаторните – през ИСАК

Специална комисия ще извършва предварителен подбор на проектите по ПРСР и ще оповестява точките на всеки кандидат. Тези, които имат възражения, ще разполагат само с една седмица да ги внесат За инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 4.1, 4.2, 6.1 и др. ще се кандидатства през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), а […]

Read more ›