Post Tagged with: "концесия"

Концесионери зарибяват с шаран 233 дка язовир в Раковски

Концесионери зарибяват с шаран 233 дка язовир в Раковски

Фирма „Ан Ив Аква“ООД ще отглежда шаран и толстолоб в язовир „Генерал Николаево 8“ в землището на община Раковски, област Пловдив. Намерение за извършване на рибопроизводство е заявено от съдружниците във фирмата Ангел Търновалийски и Иван Шопов. Водоемът е с размери от 233 135 квадратни метра с начин на трайно ползване – язовир. Фирмата е сключила договор за концесия с […]

Read more ›
Блатното кокиче - ценна билка, интересен бизнес

Спря добивът на блатно кокиче в Ямболско заради продължително засушаване

Министерският съвет прие решение за предсрочно прекратяване на 20-годишния договор за предоставяне на концесия за добив на уязвим растителен вид – блатно кокиче, по искане на концесионера ,,Фито Палаузово“ АД. Обектът на концесията е естествено находище на блатно кокиче, представляващ защитена местност „Блатото“, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол. С решението договорът се прекратява по взаимно съгласие […]

Read more ›
Без желаещи за концесия на Летище Пловдив

Без желаещи за концесия на Летище Пловдив

Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на Летище Пловдив, открита на 28 февруари 2020 г. Съгласно Закона за концесиите процедурата се прекратява, тъй като до крайния срок, 23 февруари 2021 г., не е подадено нито едно заявление и оферта, както и няма постъпило искане за удължаване на определения срок. Предвижда се да бъде извършен независим анализ относно целесъобразността и […]

Read more ›
Правителството отдаде за 35 г. находище на почва, която служи за торене

Правителството отдаде за 35 г. находище на почва, която служи за торене

Правителството отдаде на концесия за 35 години находище на глауконитова суровина в землището на с. Буковец, област Враца. Концесионер ще е „Симекс” ЕООД, регистрирано в град Криводол, чиито собственик е Симеон Ангелов. Глауконитите са глинест минерал с високо съдържание на калий, натрий, фосфор и други елементи. Те са в лесно усвоима от растенията форма и се използват за интензивно био и […]

Read more ›
Китайска компания от авиацията взима за 35 г. „Летище Пловдив“

Китайска компания от авиацията взима за 35 г. „Летище Пловдив“

Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ ще бъде концесионер на „Летище Пловдив“, реши правителството. Министърът на транспорта е упълномощен да подпише концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението. HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дейностите […]

Read more ›