Post Tagged with: "лозаро-винарски сектор"

От днес до 16 юни втори прием за авансови плащания по две лозаро-винарски интервенции

От днес до 16 юни втори прием за авансови плащания по две лозаро-винарски интервенции

От днес /03 юни/ до 16 юни 2024 г. е отворен вторият прием, който е само за авансови плащания, по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ в лозаро-винарския сектор. Приемът се извършва съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, […]

Read more ›
Публикувани са промени в Наредба № 14 за финансиране на лозаро-винарски инвестиции

Публикувани са промени в Наредба № 14 за финансиране на лозаро-винарски инвестиции

Коригирана е Наредба № 14 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, която може да се види в днешния бр. 44 на „Държавен вестник“ от 21 май 2024 г. Промените влизат в сила от днес. Отпаднало е изискването (чл. 4, ал. 2) в Лозарския регистър да се посочват активите в предприятието, както и […]

Read more ›
Три лозаро-винарски интервенции ще бъдат отворени за приеми през юни и юли

Три лозаро-винарски интервенции ще бъдат отворени за приеми през юни и юли

От 15 май до 15 юни ще започне и прием по „Застраховане на реколтата“ с бюджет от 800 хил. лв. Близо 200 млн. лв. е бюджетът за инвестиции в лозаро-винарския сектор, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 23-27 г. Средствата са за четирите години – 2024 г., 2025 г., 2026 г., 2027г.”. Това заяви […]

Read more ›
Лозовите насаждения в Европа намаляват

Лозовите насаждения в Европа намаляват

Световното производство в сектора е намаляло на средна стойност с 14,7 мил. хектолитра, представлявайки спад от 5,4 % спрямо минали години По време на Министерската среща по повод стогодишнината от създаването на Международната организация по лозата и виното (OIV), която се проведе през април 2024 г. в  град Верона, Италия, бе представено в обобщен вариант състоянието на световния лозаро-винарски сектор […]

Read more ›
Интервенцията за лозя ще може да финансира  създаване на подземно капково напояване

Интервенцията за лозя ще може да финансира създаване на подземно капково напояване

Дава се възможност за кандидатстване до 15 септември за авансово плащане след предоставяне на банкови гаранции, с което ще се разпредели остатъкът от определения бюджет По интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще можат да се финансират автоматизирани системи за капково напояване с подземно вътремрежово оборудване (подземно полагане на тръбите в междуредията). Това е предложено в проекта за изменение и […]

Read more ›