Post Tagged with: "методика"

С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

С министерска заповед е утвърдена Методика с условия за подпомагане по Стратегическия план

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.) Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро […]

Read more ›
Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Кирил Вътев отмени със заповед методика за санкции по мярка 10 „Агроекология и климат“ от 2022 г.

Със заповед от 18 октомври т.г., но публикувана вчера, 14 ноември, земеделският министър Кирил Вътев отменя заповед № РД 09-159 от 2 март 2022 г. на министъра на земеделието Иван Иванов. С въпросната заповед от миналата година е утвърдена Методика по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. В методиката е записано, че плащанията по мярка се извършват в периода […]

Read more ›
Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Публикуваният миналата седмица Проект на Методика за прилагане на предварителните условия (Добро земеделско и екологично състояние на земята – ДЗЕС) през 2023-2027 г. дава правното основание за налагане на санкции при неспазване на условията. Както се знае ДЗЕС са общо 9 на брой. Те определят задължителни практики, чието спазване не са награждава със субсидии, но е необходимо, за да може […]

Read more ›
МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

Срокът за обществена консултация е две седмици Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023 – 2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. Изпълнението на предварителните условия е задължително изискване за финансиране по […]

Read more ›
Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 – 2020 г., както и проект на заповед към тетодиката. Крайният срок за коментари и забележки по тях е до 24 април 2023 г. За да защити финансовите интереси на ЕС и да създаде правен […]

Read more ›