Post Tagged with: "мярка 4.2"

Още 51 млн. лв. за кандидатите от резерва по  преработвателната мярка 4.2

Още 51 млн. лв. за кандидатите от резерва по преработвателната мярка 4.2

Фонд „Земеделие“ ще изпрати покани за подписване на договори С допълнителни близо 51 млн. лева е увеличен бюджетът за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това стана със заповед на заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева, която одобри изменението на Насоките за кандидатстване по […]

Read more ›
Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

По преработвателната мярка 4.2 също ще има 20% наддоговаряне, а ранкингът на проектите с шанс за финансиране ще падне до 23 т Фонд „Земеделие“ работи интензивно, но все още се очакват данни за разполагаемите средства по отделни фокус области в двете най-интересни за земеделските стопани подмерки – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг“. Това съобщи вчера […]

Read more ›
414 проекта по преработвателната мярка 4.2 са пропуснати от ДФЗ до следващ етап

414 проекта по преработвателната мярка 4.2 са пропуснати от ДФЗ до следващ етап

92 предложения са отхвърлени, 17 са оттеглени Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № […]

Read more ›
Кандидатите по преработвателната мярка 4.2 избират изпълнител преди сключване на договор с ДФЗ

Кандидатите по преработвателната мярка 4.2 избират изпълнител преди сключване на договор с ДФЗ

Кандидатствалите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в периода 14 октомври 2021 г. – 31 март 2022 г. ще могат да изпълнят проектите си с актуализирана стойност на инвестициите, ако бъдат одобрени от ДФ „Земеделие“. Възможност за това дава публикуваната заповед на зам.-министър Георги Събев. В заповедта се посочва, че е „допустимо кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител след […]

Read more ›
Едва затворила, подмярка 4.2 се подготвя за ново отваряне

Едва затворила, подмярка 4.2 се подготвя за ново отваряне

Проект на насоки за кандидатстване е публикуван за обсъждане до 26 април За кратко, до 26 април (първия работен ден след Великден), са отворени за обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – виж насоките тук. Припомняме, че предишният прием по същата подмярка бе в периода 15 октомври 2021 г. – 31 март 2022 […]

Read more ›