Post Tagged with: "нагреваеми тютюневи изделия"

Парламентът разглежда забраната за продажби на нагреваеми тютюневи изделия

Парламентът разглежда забраната за продажби на нагреваеми тютюневи изделия

На 15 ноември парламентарната комисия по земеделие ще разгледа за първо гласуване проекта за промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесен от правителството. Промените са вследствие на ново европейско законодателство, свързано с нагреваемите тютюневи изделия, което трябваше да сме въвели не по-късно от 23 юли 2023 г. С Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 се предвижда нагреваемите […]

Read more ›