Post Tagged with: "напояване"

Отново 16 млн. лв. е помощта за напояване, но тази година ще се прилага само до 30 юни

Отново 16 млн. лв. е помощта за напояване, но тази година ще се прилага само до 30 юни

Миналата година се изискваше от земеделците да представят сключен договор с „Напоителни системи“ със срок до 30 септември Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“, разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия […]

Read more ›
С хиляди декари ще се увеличат поливните площи в Сливен и Шумен след реконструкция на канали

С хиляди декари ще се увеличат поливните площи в Сливен и Шумен след реконструкция на канали

Увеличават се площите за напояване в областите Сливен и Шумен. Това става възможно чрез реахабилитация на напоителни канали, която се финансира по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г. Площта за напояване на […]

Read more ›
Цената на поливната вода остава непроменена, субсидията отново ще бъде 80%

Цената на поливната вода остава непроменена, субсидията отново ще бъде 80%

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД.  Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Дружеството,  на база на което е издадена заповед […]

Read more ›
Ще има субсидии за поливане и през 2024 г.

Ще има субсидии за поливане и през 2024 г.

„За намаляване на неблагоприятния ефект от икономическата криза и повишената инфлация и преодобяване на трудностите, които земеделските стопани изпитват, Министерството на земеделието и храните предвижда подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат земеделски култури, чиято технология на производство изисква напояване, и за поливен сезон 2024.„ Това четем в отговора на земеделския министър Кирил Вътев на въпрос, зададен от депутати, относно две […]

Read more ›
Кирил Вътев: Държавата трябва да бъде задължена да обезпечи поливна вода за земеделието

Кирил Вътев: Държавата трябва да бъде задължена да обезпечи поливна вода за земеделието

В момента българският слънчоглед е по-евтин от украинския Поливните площи в страната са 0,7% от обработваемата земя. Големият проблем е, че имаме много тежък разрешителен режим от басейновите дирекции за черпене на вода от сондажи. Моето мнение е да няма разрешителен режим, а държавата да е задължена да обезпечи вода за земеделието. Това каза тази сутрин пред БНТ земеделският министър […]

Read more ›