Post Tagged with: "Наредба №12"

От 2024 г. земеделците ще са задължени да изследват продукцията си за пестициди преди беритба

От 2024 г. земеделците ще са задължени да изследват продукцията си за пестициди преди беритба

Лабораторните анализи ще са за сметка на стопаните и ще са за всяка култура, която отглеждат От дотодина земеделските стопани ще са задължени да изследват преди беритба продукцията си за наличието на пестицидни остатъци в нея. Това е записано в Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Наредбата бе […]

Read more ›
Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Необходимо е да имат отделен склад, в който да съхраняват употребените опаковки „За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.“ Това е […]

Read more ›