Post Tagged with: "Наредба №12"

Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Необходимо е да имат отделен склад, в който да съхраняват употребените опаковки „За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.“ Това е […]

Read more ›