Post Tagged with: "Наредба №2"

Промяна в Наредба № 2 удължава срока за заявяване на плащане за преработватели и групи производители

Промяна в Наредба № 2 удължава срока за заявяване на плащане за преработватели и групи производители

Един единствен член е променен в Наредба № 2 за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Промяната е отразена в днешния (29 септември) брой на „Държавен вестник“. С нея се удължава крайният срок […]

Read more ›
От днес влиза в сила нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце

От днес влиза в сила нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце

Нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце влиза в сила от днес. Тя е обнародвана в брой № 64 на „Държавен вестник“ от 9 август 2022 г. Новата наредба отменя досега действащата Наредба № 15 от 2009 г. НАРЕДБА № 2 от 28 юли 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце […]

Read more ›