Post Tagged with: "наредба №3"

До 31 октомври се удължава срокът за установяване на несъответствия при плодове, зеленчуци и животни

До 31 октомври се удължава срокът за установяване на несъответствия при плодове, зеленчуци и животни

Обнародвани днес промени в Наредба №3 позволяват на зеленчукопроизводителите да представят и фактури за семена вместо етикети при заявяване на обвързано подпомагане Промени в Наредба №3 от 2023 г. за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания удължават с един месец възможността на администрацията да установи несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане и установеното при проверки или […]

Read more ›
Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Бенефициерите общини ще предоставят банкови гаранции за 100% от авансовите плащания по ПРСР МЗХ предлага допълнения в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават […]

Read more ›
Разсад на карфиол

Променят Наредба №3 за интервенциите под формата на директни плащания

Производителите на зеленчуци могат да кандидатстват за обвързана подкрепа и с фактури/касови бележки за закупените семена и посадъчен материал „Ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ.“ Това е един от добавените текстове (в чл. 84, ал.1) към Проекта […]

Read more ›
Обнародвана е спорната Наредба №3 за директните плащания, вкл. обвързана подкрепа и еко схеми

Обнародвана е спорната Наредба №3 за директните плащания, вкл. обвързана подкрепа и еко схеми

Въпреки съпротивата сливи и десертно грозде са с 1/2 от субсидиите на основните плодове Преходна национална помощ за говеда се получава от стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда, регистрирани в БАБХ или като земеделски производители В днешния бр. 23 от 14 март 2023 г. на „Държавен вестник“ е публикувана спорната Наредба №3 от […]

Read more ›
Обнародвана е наредбата за подпомагане по ПРСР! Максималната сума е за телета, крави, зеленчуци и гъби

Обнародвана е наредбата за подпомагане по ПРСР! Максималната сума е за телета, крави, зеленчуци и гъби

Тези, които са достигнали плащания от 15 000 евро по предишни подпомагания през годината, няма да могат да се възползват Последните извънредни субсидии, които ще се раздадат тази година, вече могат да се планират като срокове за кандидатстване и за изплащане. Това е възможно с обнародваната в днешния 92-ри брой на „Държавен вестник“ от 18 ноември Наредба №3 от 15 […]

Read more ›