Post Tagged with: "наредба"

Малини и боровинки влизат в доставките по „Училищен плод“ през следващата учебна година

Малини и боровинки влизат в доставките по „Училищен плод“ през следващата учебна година

Девет пъти през учебната година ще се доставят биологично произведени плодове и зеленчуци Малините и боровинките влизат в менюто за училища и детски градини през следващата (2024/2025 г.) учебна година. Това е една от предлаганите добавени текстове в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в […]

Read more ›
Източнобалкански свине могат да се отглеждат на открито с двойни заграждения

Източнобалкански свине могат да се отглеждат на открито с двойни заграждения

За отглеждането на свине в райони извън регламентираните се изисква разрешение на БАБХ и ИАСРЖ Обнародвани са изменения в Наредба №6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски. От 2-ри април 2024 г. се премахват ограниченията за клане на животни от тази порода в кланици, разположени на […]

Read more ›
Подготвя се наредба за кандидатстване по инвестиционните интервенции

Подготвя се наредба за кандидатстване по инвестиционните интервенции

МЗХ обсъди със земеделския бранш бележки на Брюксел по предложените изменения на Стратегическия план Екип на Министерство на земеделието и храните обсъди с представители на земеделския бранш и заинтересованите страни бележки от ЕК, свързани с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони 2023-2027 г. „Комисията разбира желанието ни преговорите по промените на СПРЗСР […]

Read more ›
С 50% се увеличават санкциите за замърсяване на почвата с пестициди, торове, битови отпадъци

С 50% се увеличават санкциите за замърсяване на почвата с пестициди, торове, битови отпадъци

Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица. Глобите са увеличени с 50 процента. Ако в предишната наредба от […]

Read more ›
Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Тази възможност може да се включи към интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, което ще бъде заложено в измененията на Стратегическия план Проект на Наредба за изменение на Наредба 14/2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор се превърна в голямо разочарование за лозарите, които в момента (от 16 октомври 2023 г.) подават […]

Read more ›