Post Tagged with: "наредба"

Нападната от калифорнийска въшка ябълка

Нова наредба отменя 9 наредби свързани с вредители по растенията

Проект на наредба планира отмяната на девет други наредби, разписани от различни земеделски министри в периода 2001-2016 г. Проектонаредбата е публикувана днес на сайта на МЗм и е отворена за обществено обсъждане до 23 февруари. Повечето от нормативите са свързани с борба срещу някои вредители, най-вече при картофите. Става въпрос за: Наредба № 11 от 2001 г. за борба с […]

Read more ›
Базар на мед в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Нова наредба описва 9 вида пчелен мед според произхода и начина на производство

Към края на януари влиза в сила обнародваният днес норматив за изискванията към пчелния мед Девет вида пчелен мед според произхода и начина на производство дефинира новата Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Документът е публикуван днес в бр. 4 от 13 януари 2023 г. „Държавен вестник“. Новата наредба отменя досегашната под същото наименование, която е приета […]

Read more ›
Нова наредба: Пчелният мед без добавени примеси, на етикета – страната, в която е добит

Нова наредба: Пчелният мед без добавени примеси, на етикета – страната, в която е добит

Етикетът на пчелния мед трябва да посочва страната или страните на произход, където е бил добит продуктът. Това е записано в наредба, която бе приета днес от Министерският съвет. Тя регламентира изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, като целта е да се защитят здравето и правата на потребителите, да бъдат улеснени свободното движение на пчелния мед и […]

Read more ›
Приемът на общински проекти за енергийна ефективност по ПРСР ще се удължи до 24 февруари 2023 г.

Приемът на общински проекти за енергийна ефективност по ПРСР ще се удължи до 24 февруари 2023 г.

Приемът на проекти по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 вероятно ще се удължи до 24 февруари 2023 г. Предложението, публикувано на страницата на МЗм е представено за обществено обсъждане до 15 декември 2022 г. Кандидатстването по подмярката започна в края […]

Read more ›
Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 от 1995 г. е отменена. Тя уреждаше санитарно-хигиенните изисквания към условията и работата на селскостопанските аптеки. Днешният „Държавен вестник“ директно я изхвърли в кошчето на историята. Това се случва след като на 9 август 2022 г. бе обнародвана нова Наредба № Н-4 за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Обектите, които вече работят, привеждат устройството си в съответствие с […]

Read more ›