Post Tagged with: "наредба"

Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Тази възможност може да се включи към интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, което ще бъде заложено в измененията на Стратегическия план Проект на Наредба за изменение на Наредба 14/2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор се превърна в голямо разочарование за лозарите, които в момента (от 16 октомври 2023 г.) подават […]

Read more ›
Обнародвана е наредбата за подпомагане за слънчоглед по втората европейска помощ

Обнародвана е наредбата за подпомагане за слънчоглед по втората европейска помощ

Приемът на заявления ще започне към 23 октомври Днес е обнародвано допълнение и изменение на Наредба 11 за предоставяне на спешна финансова помощ на производителите на слънчоглед. Чрез нея ще бъдат раздадени на стопаните средствата, които ЕК одобри за подпомагане на „секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария“. В нарадбата е записано, че подаването […]

Read more ›
Подготвя се наредба за фермерски пазари, която да не допуска фалшиви производители

Подготвя се наредба за фермерски пазари, която да не допуска фалшиви производители

МЗХ и икономичекото министерство заедно пишат Закон за търговията с храни Министерството на земеделието и храните работи по нова наредба по Закона за храните, която ще регламентира фермерските пазари с цел безопасност на предлаганите продукти и сигурност за потребителите. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Националния съвет по храните, който се проведе в МЗХ. На фермерските […]

Read more ›
Удължава се с 50 дни срокът за заявяване на плащане по мярка 22.2 за преработватели и групи/организации на производители

Удължава се с 50 дни срокът за заявяване на плащане по мярка 22.2 за преработватели и групи/организации на производители

Крайната дата се измества от 15 август на 4 октомври заради срока за корекции на отчета в НСИ Министерството на земеделието и храните предлага срокът за заявяване на плащане на одобрените по подмярка 22.2 бенефициенти да се удължи с 50 дни – вместо до 15 август да е до 4 октомври 2023 г. Това е записано в проект на Наредба […]

Read more ›
С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

Процедурата за обезщетение на собствениците на животновъдни обекти, засегнати от заразно заболяване, се ускорява и подобрява. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване. Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент […]

Read more ›