Post Tagged with: "наредба"

Свобода за млекопроизводителите: ще се договарят с няколко изкупвача

Свобода за млекопроизводителите: ще се договарят с няколко изкупвача

МЗХ разработи нова наредба, която сваля банковите гаранции за купувачите на мляко и отменя условието животновъдът да е вързан само към един от тях Готов е проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота, се вижда от интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. Зам.-министър Явор Гечев […]

Read more ›
Агроекологичните плащания през 2014 – само по старите планове

Агроекологичните плащания през 2014 – само по старите планове

Новите биофермери или други производители, които имат намерение тепърва да кандидатстват за агроекологичните плащания за петгодишния период, считан от 2014 г., няма да получат субсидии нито по старата, нито по новата програма за селските райони. Причината е, че настоящата година е определена за преходна в прилагането на помощта по втория стълб на Общата селскостопанска политика. За целта е разработен Проект на Наредба […]

Read more ›
АЗПБ: Аграрното министерство взима на тъмно важни решения за директните субсидии

АЗПБ: Аграрното министерство взима на тъмно важни решения за директните субсидии

На 14 февруари в сайта на МЗХ е публикуван изненадващо проект за наредба за преразпределителните плащания „Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) категорично протестира срещу начина по който Министерство на земеделието и храните в частност дирекция „Директни плащания” с директор Снежана Благоева са изготвили на тъмно проект на наредба, от изключително важно значение за земеделските производители относно начина на […]

Read more ›
Новите правила за „Училищен плод“ обнародвани

Новите правила за „Училищен плод“ обнародвани

В резултат на промените в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“, приети с Постановление на Министерския съвет № 177, ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., бяха актуализирани документите, необходими при кандидатстване по схема „Училищен плод”.

Read more ›
МЗХ: Наредбата за млечните ментета спешно ще се ремонтира

МЗХ: Наредбата за млечните ментета спешно ще се ремонтира

Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти спешно ще се ремонтира, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Поправките са възложени на работна група с представители на всички заинтересовани храни.

Read more ›